Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Širdis ir kraujotaka. Kraujotakos matematiniai modeliai

  Įvadas. Širdies ir kraujagyslių sistema. Širdis. Kraujagyslės. Fizinių pratimų įtaka organizmo sandarai ir funkcijai. Širdies ritmo pusiausvyros pasiskirstymo funkcijos modelis. Moduliacijos – demoduliacijos metodo teorinis pagrindimas vertinant ŠRV. Ryšys tarp širdies ritmo ir deguonies sunaudojimo. Kraujotaka ir jos modeliai. Kraujotakos modelių analizė. Huko dėsnio taikymas vertinant kraujagyslių būklę. Asimptotinio ir aproksimacinio Navier – Stokes lygčių sprendimo taikymas arterinei bangai. Išvados.
  Matematika, referatas(28 puslapiai)
  2006-09-15
 • Taikomoji diskrečioji matematika

  Uždavinio sąlyga ir aprašymas, algoritmo aprašymas, programos tekstas, rezultatų pavyzdžiai.
  Matematika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2005-02-28
 • Taikomoji diskrečioji matematika (2)

  Uždavinio sąlyga ir jo analizė. Sudaryti procedūrą, kuri įgalintų apskaičiuoti tikslumu epsilion. Naudoti Simpsono kvadratūrinę formulę ir Adaptyviojio integravimo strategija. Algoritmo aprašymas. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai.
  Matematika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2009-08-10
 • Taikomoji matematika

  Taikomosios matematikos namų darbai su programa MathCad. Apytikslis skaičiavimas, Furje eilutė.
  Matematika, namų darbas
  2005-12-19
 • Taikomoji matematika (10)

  Individualus savarankiškas darbas nr. 1. Savarankiško darbo užduotis 21 variantas. Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Pateikite 4 elementariųjų funkcijų atvirkštinių funkcijų radimo pavyzdžius. Pateikite 2 elementariųjų funkcijų pirmos ir antros eilės išvestinių skaičiavimo pavyzdžius. Ištirkite pasirinktą funkciją, nubrėžkite jos grafiką (funkcija turi turėti ekstremumus bei vingio taškus arba būti trūki).
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-05
 • Taikomoji matematika (11)

  Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką,. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Randame funkcijos išvestinę. Nustatome iškilumo taškus. Braižome grafiką.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-25
 • Taikomoji matematika (12)

  Cilindrinis rezervuaras, kurio aukštis h metrų ir pagrindo spindulys R metrų, pastatytas vertikaliai ir pripildytas vandens. Per kokį laiką (minutėmis) vanduo, esantis rezervuare, ištekės ir jo per apskritą r spindulio skylę, esančią dugne? Kambaryje, kuriame temperatūra T 0C, kūnas per t min. atvėso nuo T1 iki T2 0C. Raskite kūno temperatūros kitimo dėsnį. Per kiek laiko kūnas atvės iki T3 0C? Lagranžo interpoliacinis daugianaris. Niutono interpoliacinis daugianaris. Priedai (Excel byla: Oilerio metodas, Oilerio pataisytas metodas, Oilerio modifikuotas metodas, Ketvirtos eilės Rungės ir Kutos metodas, Lagranžo interpoliacinis polinomas, Niutono interpoliacinis polinomas).
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-05
 • Taikomoji matematika (13)

  Namu darbas nr.6. Užrašykite lygtį kreivės, kuri eitų per tašką (4;4) o jos bet kurio taško liestinės atkarpa esanti tarp lietimosi taško ir abscisių ašies ordinačių ašimi būtų dalinama pusiau. Materialus taškas, kurio masė m, juda tiese link centro traukdamas jį jėga, r- atstumas nuo centro. Raskite laiką per kurį taškas pasieks centrą jei jis pradės judėti, kai r=a. Raskite diferencialinės lygties su pradine sąlyga sprendinio keletą taškų šiais metodais (h=0.1): 4 taškus ketvirtosios eilės Rungės Kutos metodu; po to tęskite skaičiavimus pagal Adamso ekstrapoliacinę formulę su ketvirtosios eilės skirtumu imtinai ir raskite dar 6 taškus. Nubrėžkite gautojo sprendinio grafiką. Raskite antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygties sprendinį, tenkinantį duotas kraštines sąlygas (h=0,1). Nubrėžti gauto sprendinio grafiką. Raskite kubinį interpoliacinį splainą, tenkinantį natūralias kraštines sąlygas, funkcijai, apibūdintai reikšmių lentele. Nubraižykite jo grafiką. (Papildomai kiekviename intervale apskaičiuokite po du taškus). Raskite priklausomybę tarp x ir y mažiausių kvadratų metodu. Raskite suglodinantį spliną, tenkinantį natūralias kraštines sąlygas. Reikšmių lentelė. Raskite matricos tikrines reikšmes ir tikrinius vektorius Krylovo metodu. Raskite matricos tikrines reikšmes ir tikrinius vektorius Jakobio metodu. Į vykdykite 4 iteracijas. Lydinyje turi būti ne mažiau kaip p proc nikelio ir ne daugiau kaip q proc geležies. Lydinys sudarytas iš Ž1, Ž2 ir Ž3. Žaliavų kainos nurodytos lentelėje. Nustatyti tokią įkrovos sudėti, kad 1 kg lydinio būtų pigiausias.
  Matematika, uždavinys(21 puslapis)
  2010-12-14
 • Taikomoji matematika (14)

  5 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą a) atvirkštinės matricos metodu; b) taikydami Kramerio formules. Prekės kaina buvo didinama tris kartus atitinkamai 15 %, 5 %, 20 %. Po to ji buvo sumažinta 30 %. Keliais procentais pabrango prekė? Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Ekonominę sistemą sudaro 2 gamintojai. Jų produkcijos paklausos vektorius c=(33; 22), o gamybos technologinė matrica A. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Duotos aibės. Pilietis paėmė iš banko 20 tūkst. Lt kreditą su 20 metine palūkanų norma. Palūkanų periodas – pusė metų. Po pirmųjų metų jis grąžino 5 tūkst. Lt, o po antrųjų – dar 15 tūkst. Lt. Kokio didumo skolą pilietis turėjo po trečiųjų metų? Tarkime, kad gaminių kokybės rodiklių X ir Y koreliacinė lentelė tokia. Apskaičiuoti empirinį koreliacijos koeficientą. Parašyti dydžio Y tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį. Sprendimai.
  Matematika, uždavinys(13 puslapių)
  2011-11-05
 • Taikomoji matematika (2)

  Skaliarinis laukas. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Vektorinio lauko divergencija. Cirkuliacija. Vektorinio lauko rotorius. Vektoriniai laukai. Eilutės. Alternuojančios eilutės. Kintamojo ženklo eilutė. Funkcijų eilutės. Laipsninės eilutės. Teiloro eilutė. Trigonometrinės Furjė eilutės.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2007-02-09
 • Taikomoji matematika (3)

  Lyginių ir nelyginių funkcijų Furje eilutės. Apibendrinta Koši integralinė formulė. Reziudiumai. Furje integralas. Pakankamos sąlygos. Kompleksinio kintamojo funkcija. Funkcijos nuliai bei ypatingi skaičiai. Kompleksinė Furjė integralinė forma. Furje transformacija. Amplitudžių spektras ir fazių spektras. Kompleksinio kintamojo integralas, savybės. Koši integralinė formulė.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2007-02-09
 • Taikomoji matematika (4)

  Uždavinių sprendimai tiesinės algebros tema. Apskaičiuokite. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Rasti gamybos planą, kad būtų patenkinta paklausa. Sudaryti gamybos planą, kad realizavus gautume didžiausią pelną. Analizinės geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Plokštuma eina per tašką N (4; 5; 7) ir statmena vektoriui. Parašykite plokštumos lygtį. Duotas taškas M (5; 2; 9) ir plokštumos lygtis x + 2y + 2z + 3 =0. Raskite atstumą nuo plokštumos iki taško. Apskaičiuokite kampą tarp plokštumų. Duota bendroji plokštumos lygtis. Šią bendrąją plokštumos lygtį išreikškite ašine plokštumos lygtimi. Sudarykite tiesės lygtį, kuri eina per tašką M (1; 4; 6) ir kurios krypties vektorius yra... Rasti apskritimo lygtį, kai jo centras yra taškas C (2; 5) ir apskritimas eina per tašką M (7; 9). Sudarykite elipsės lygtį, kai jos židiniai yra Ox ašyje, o didžioji ašis lygi 14 ir mažoji ašis lygi 10. Hiperbolės židiniai yra Ox ašyje, realioji ašis lygi 10, atstumas tarp židinių lygus 18. Sudaryti lygtį ir asimptočių lygtis.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • Taikomoji matematika (5)

  Apskaičiuokite integralus, kurių išraiškose yra kvadratinis trinaris. Apskaičiuokite neapibrėžtinius integralus, keisdami integravimo kintamąjį. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite matricinę lygtį.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2008-06-30
 • Taikomoji matematika (6)

  Apskaičiuoti determinantą. Išspręsti lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Atvirkštinės matricos metodu. Kramerio metodu. Ekonominės sistemos technologinė matrica Koks turi būti gamybos planas , kad būtų patenkinta paklausa. A ir B tipų gaminių gamybai naudojama trijų rūšių žaliavos. A tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia 16 kg pirmos rūšies žaliavų, 8 kg – antros rūšies žaliavų ir 5 kg trečios rūšies žaliavų. B tipo gaminiui pagaminti reikia atitinkamai 4, 7 ir 9 kg pirmos, antros ir trečios rūšies žaliavų. Atitinkamų rūšių žaliavų atsargos yra 784, 552 ir 567 kg. Pelnas, realizavus vieną A tipo rūšies gaminį, yra 12 Lt, o realizavus vieną B tipo gaminį – 18 Lt. Sudarykite šių tipų gaminių gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Kūrybinis darbas: Pateikti analizinės geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-11-25
 • Taikomoji matematika (7)

  Apskaičiuokite. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu ir determinantų pagalba. Ekonominės sistemos technologinė matrica. Koks turi būti gamybos planas, X= T, kad būtų patenkinta paklausa C= T? A ir B tipų gaminių gamybai naudojama trijų rūšių žaliava. A tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia 2 kg I rūšies žaliavos, 3 kg II rūšies ir 4 kg III rūšies žaliavos. B tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia atitinkamai 1, 2 ir 1 kg I, II ir III rūšies žaliavų. Atitinkamų žaliavų atsargos yra – 224, 428 ir 336 kg. Pelnas realizavus vieną A tipo gaminį yra 8 Lt, o vieną B tipo gaminį – 3 Lt. Sudarykite gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Pateikite finansų matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-11
 • Taikomoji matematika (8)

  16 variantas. Apskaičiuokite ribas. Rasti duotų funkcijų pirmos ir antros eilės diferencialus. Ištirkite funkciją ir nubrėžkite jos grafiką. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį. Suintegruokite. Raskite figūros, apribotos duotosiomis linijomis, plotą.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-03-31
 • Taikomoji matematika (9)

  Individualus savarankiškas darbas Nr. 2. 12 variantas. Apskaičiuokite. Sprendimas. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas. Determinantų metodu. Patikrinimas. Atvirkštinės matricos metodu. Sudaryti gamybos planą. Sprendimas. Sudaryti gamybos planą, kurį realizavus gautume didžiausią pelną. Sprendimas. Pateikite procentų ir finansų matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-05-12
 • Taikomoji matematika: Excel

  6 uždaviniai. 1 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį: Įmonė nori sudaryti optimalią gamybos programą , kad būtų gautas maksimalus pelnas. Programos nomenklatūrą sudaro tik du gaminiai: P1 ir P2. P1 produkcijos vienetas įmonei duoda 20 Lt. pelno, P2 – 30 Lt. pelno. Įmonė turi šiuos resursus, į kurių ribotumą reikia atsižvelgti. 2 uždavinys. Gaminiams P1 ir P2 gaminti naudojami frezavimo, tekinimo ir suvirinimo įrenginiai. Lentelėje duotos kiekvienos rūšies gaminio gamybai reikalingos sąnaudos. Kiek kiekvieno rūšies gaminių reikia pagaminti, norint gauti didžiausią pelną? 3 uždavinys. Tris miesto rajonus aprūpina duona du kombinatai. Pirmame rajone kasdien suvartojama a tonų duonos, antrame - b tonų duonos, trečiame - c tonų duonos. Kombinatas Nr.1 kasdien iškepa d tonų duonos, o kombinatas Nr.2 - e tonų duonos. Duonos išvežiojimo kaina nurodyta lentelėje litais už vieną toną. 4 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį. 5 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį: Cecho bare gaminami 5 rūšių gaminiai. Kiek kiekvienos rūšies gaminių reikia pagaminti, norint gauti didžiausią pelną? Duomenys pateikti lentelėje. Kai n eilės numeris pateiktas grupės sąraše. 6 uždavinys: Sudarykite pigiausią pervežimo planą.N-eilės numeris grupės sąraše. Uždavinį galite išspręsti programa Excel.
  Matematika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-09
 • Taikomoji matematika: išvestinės, logaritmai

  Raskite pirmos eilės išvestinę. Sprendimas. Išdiferencijuokite duotas funkcijas. Sprendimas. Ištirkime funkciją ir nubraižykime jos grafiką. Sprendimas. Suintegruokite. Sprendimas. Pateikite tikimybių uždavinių pavyzdžių bei jų sprendimus. Duoti skaičiai: 1, 2, 3, 5, 7. Kiek skirtingų triženklių skaičių galima sudaryti, jeigu: Skaitmenys skaičiuje gali kartotis; Skaitmenys skaičiuje gali kartotis ir paskutinis skaitmuo yra 2. Sprendimas: Ant kortelių užrašomi skaičiai nuo 25 iki 50. Kortelės apverčiamos ir sumaišomos. Traukiama viena kortelė. Kokia tikimybė, kad ant kortelės užrašytas skaičius bus: 1) – dalus iš 5; 2) – nelyginis. Sprendimas. Krepšyje yra 8 obuoliai ir 6 kriaušės. Iš krepšio atsitiktinai išimtas vienas vaisius. Apskaičiuoti tikimybę, kad išimtas vaisius yra kriaušė. Apskaičiuoti tikimybę, kad išimtas vaisius yra obuolys. Sprendimas. Duota atsitiktinio dydžio skirstinių lentelė. Apskaičiuokite skaitines charakteristikas: Vidurkį; Dispersiją; Standartinį nuokrypį. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-23
 • Taikomosios matematikos užduotys

  Taikomosios matematikos užduotys. Taikomosios matematikos užduotys. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Apskaičiuokite. Atsakymas. Išspręskite grafiniu metodu šiuos tiesinio programavimo uždavinius. Sprendimas. Išspręskite šias sistemas kramerio metodu: Sprendimas. Išspręskite sistemas Atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas. Firma atidarė sąskaitą banke ir padėjo tam tikrą pinigų sumą. Pagal sutartį firmai mokamos sudėtinės palūkanos, kurios prie indėlio priskaičiuojamos kas pusę metų. Po metų toje sąskaitoje buvo 484000Lt, o po dviejų metų – 585640Lt kapitalas. Apskaičiuokite kokį kapitalą firma padėjo į sąskaitą, metinę palūkanų normą, bei pinigų sumą sąskaitoje po trejų metų nuo atidarymo pradžios. Sprendimas. Turite atsitiktinį dydį. Apskaičiuokite vidutinę reikšmę ir dispersiją. Atsakymas.
  Matematika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-01-18
Puslapyje rodyti po