Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kryžiažodis: matematika

  20 klausimų kryžiažodis su atsakymais. Teoriniai klausimai iš 11-12 klasės kurso.
  Matematika, pavyzdys(1 puslapis)
  2010-05-18
 • Lygčių sistemos

  Matematikos darbas nr1, 27 variantas. 1. Išspręsti tiesinių lygčių sistemą, naudojant Kramerio formules ir atvirkštinės. 2. Gauso Metodu išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Parašykite bendrąjį ir jį atitinkantį bazinį sprendinį. Bazinį sprendinį patikrinkite. 3. Apskaičiuokite plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių a ir b, kai žinomi vektorių ilgiai ir kampas tarp vektorių (p,q). Nubrėžkite šį lygiagretainį. 4. Tetraedro viršūnės yra taškuose. Raskite: briaunos A1A2 ilgį; kampą tarp briaunų A1A2 ir A1A3; briaunos A1A4 lygtį; sienos A1,A2,A3 lygtį; kampą α tarp briaunos A1A4 ir sienos A1,A2,A3; aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 lygtį; aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 ilgį; sienos A1,A2,A3 plotą; tetraedro tūrį. 5. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir algebrine forma.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Lygčių sistemos (2)

  Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Duotąją lygčių sistemą išspręskite Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite matricinę lygtį. Įsitikinę, kad vektoriai yra nekomplenarūs, vektorių išreikškite tiesiniu deriniu. Antros eilės kreivių lygtis suveskite į kanoninį pavidalą. Nubrėžkite brėžinį.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-24
 • Lygiagretusis Gauso algoritmas

  Gauso metodas. Lygiagretusis Gauso metodas. Blokinis duomenų pasiskirstymas. Ciklinis duomenų pasiskirstymas. Algoritmo efektyvumo analizė. Rezultatų skaičiavimas ir išvados.
  Matematika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2008-05-20
 • Lygiagretusis spartusis rūšiavimo algoritmas

  Nuoseklus spartusis rūšiavimo algoritmas. Algoritmo sudėtingumo įvertinimas. Lygiagretus spartusis rūšiavimo algoritmas. Duomenų keliavimo tarp keturių procesorių lyginis-nelyginis rūšiavimo algoritmo etape schema. Rezultatai "rs" klasteryje.
  Matematika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • Logaritminė funkcija

  PowerPoint pristatymas. Dėmesio koncentracija. Apibrėžimas. Pagal apibrėžimą funkcijos. Atvirkštinių funkcijų grafikai simetriški tiesės. Nubraižysime logaritminių funkcijų grafikus. Logaritminė funkcija. Kokia galima argumento x reikšmė duotosioms funkcijoms. Logaritminė funkcija. Funkcijos monotoniškumas. Funkcijos monotoniškumas (2). Užduotis. Nustatykite skaičiaus ženklą. Užduotis. Kokią išvadą galima padaryti apie skaičių m, jei? Logaritminė funkcija. Kurios iš nurodytų funkcijų yra didėjančios, o kurios mažėjančios? Užduotis. Skaičių a palyginkite su 1, jei? Užduotis. Tarp skaičių m ir n parašykite ženklus > arba < , jei? Logaritminė funkcija . Vienoje koordinačių plokštumoje nubrėžti funkcijų grafikai. Vienoje koordinačių plokštumoje nubrėžti funkcijų grafikai.
  Matematika, pristatymas(31 skaidrė)
  2011-06-10
 • Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuose

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Optimizavimo uždavinio matematinis formulavimas. Optimalumo sąlygos. Būtinos optimumo sąlygos. Pakankamos optimumo sąlygos. Negradientiniai paieškos metodai. Deformuojamo simplekso metodas. Atsitiktinės paieškos metodas ir jo algoritmas. Koordinatinės paieškos metodas ir jo algoritmas. Kartotinės paieškos. Optimizavimo metodų palyginimas. Nuo uždavinio formulavimo iki rezultato. Testinės funkcijos. Įvairūs taškų išdėstymai. Monte Carlo metodo rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinių paieškų realizavimas. Deformuojamo simplekso kartotinės paieškos metodo realizavimas. Deformuojamo simplekso kartotinių paieškų rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinės atsitiktinės paieškos metodo realizavimas. Kartotinės atsitiktinės paieškos rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinės koordinatinės paieškos metodo realizavimas. Kartotinės koordinatinės paieškos rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Išvados. Reziumė. Summary. Priedai (11 psl.).
  Matematika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2009-06-16
 • Lopitalio taisyklės taikymas funkcijos ribų skaičiavime

  Įvadas. Dėstymas. Lopitalio teorema. Lopitalio taisyklė taikoma neapibrėžtumams aiškinti. Uždaviniai. Lopitalio taisyklė taikoma neapibrėžtumams aiškinti. Uždaviniai savikontrolei. Išvados.
  Matematika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-06
 • Lošimų teorija

  Užduoties varianto nr. 59. Užduotis. Rasti tikslų duoto lošimo sprendinį. Rasti apytikslį sprendinį iteracijų metodu. Palyginti gautus sprendiniu ir padaryti išvadas. Apskaičiuosime tiksliuosius sprendinius. Apskaičiuosime apytikslius sprendinius iteracijų metodu. Palyginsime tikslius ir modeliavimo duomenis.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-03-26
 • Lošimų teorija: matricos sprendinys

  18 variantas. Užduotis: Rasti matricinio lošimo sprendinį duotajai matricai. Sprendimas. Užpildome lentelę. Išvada.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-04-07
 • Lošimų teorijos

  Užduotis: Raskite matricinio lošimo uždavinio su matrica sprendinį: Tikslųjį. Apytikslį Brauno – Robinsono metodu. Palyginkite gautuosius sprendinius. Tikslusis sprendimas. Apytikslis sprendimas. Palyginimas.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2008-12-24
 • Mano šeimos biudžetas

  Atlyginimų skaičiavimas. Mokesčiai. Mano tėvai į rankas gauna. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Pajamos. Išlaidos. Biudžetas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-12
 • Mano šeimos biudžetas (10)

  Giedraičių šeimos finansinė padėtis. Išskaičiavimai iš atlyginimo. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Pajamos ir išlaidos. Grafinis pajamų ir išlaidų pavaizdavimas diagramose. Išvados.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-06-09
 • Mano šeimos biudžetas (11)

  Atlyginimo skaičiavimas. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Kitos pajamos ir išlaidos. Biudžetas.
  Matematika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-26
 • Mano šeimos biudžetas (12)

  Darbe pateikiama, kaip atskaičiuoti mokesčius, atlyginimus, biudžetą. Darbas iliustruotas diagramomis. Atlyginimo skaičiavimas. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Pajamų diagrama. Išlaidų diagrama. Biudžetas.
  Matematika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-23
 • Mano šeimos biudžetas (13)

  Šeimos nariai. Atlyginimų rūšys. Atlyginimai. Šeimos narių aprašai. Palūkanos. Valiutos. Šeimos biudžetas. Pajamos. Išlaidos.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-06
 • Mano šeimos biudžetas (14)

  Atlyginimų skaičiavimas. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Pajamos. Išlaidos. Biudžetas.
  Matematika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-01-19
 • Mano šeimos biudžetas (15)

  Įvadas. Atlyginimo skaičiavimas. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Duomenų vaizdavimas diagramomis. Duomenų vaizdavimas diagramomis. Pajamos. Biudžetas.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-15
 • Mano šeimos biudžetas (16)

  Matematikos projektinis darbas "Mano šeimos biudžetas". Duomenys išgalvoti. Atlyginimo skaičiavimas. Duomenys. Skaičiavimai. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursas. Duomenų vaizdavimas diagramomis. Išlaidos.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-02-25
 • Mano šeimos biudžetas (2)

  Matematikos projektas. Mano šeimos pajamos ir išlaidos. Duomenų vaizdavimas diagramomis. Atlyginimo skaičiavimas. Tėčio pareiginis atlyginimas. Mamos tarifinis atlyginimas. Palūkanų skaičiavimas. Valiutų kursai. Biudžetas.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-23
Puslapyje rodyti po