Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematika (59)

  Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą: a) atvirkštinės matricos metodu; b) Gauso metodu; c) taikydami Kramerio formules. Pavaizduokite grafiškai nelygybių sistemos sprendinių aibę. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Dviejų gamintojų ekonominės sistemos technologinė matrica. Patikrinkite ar ekonominė sistema su šia matrica produktyvi. Duotos aibės.
  Matematika, uždavinys(29 puslapiai)
  2008-02-11
 • Matematika (6)

  Įvadas. Talis Milelietis. Eukleidas. Archimedas. Pitagoras.
  Matematika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-10
 • Matematika (60)

  Išspręskite tiesinių lygčių sistemą, naudojant Kramerio formules ir atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas Kramerio metodu. Sprendimas atvirkštinės matricos metodu. Gauso metodu išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Parašykite bendrąjį ir jį atitinkantį bazinį sprendinius. Bazinį sprendinį patikrinkite. Apskaičiuokite plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių a ir b, kai žinomi vektorių p ir q ilgiai ir kampas tarp vektorių ( p^q). Nubrėžkite šį lygiagretainį. Tetraedro viršūnės yra taškuose A1, A2, A3, A4. Raskite: briaunos A1 A2 ilgį. Kampą tarp briaunų A1 A2 ir A1 A3. Briaunos A1 A 4 lygtį. Sienos A1, A2, A3 lygtį. Kampą tarp briaunos A1 A 4 ir sienos A1, A2, A3. Aukštinės, nuleistos iš viršūnės A 4 į sieną A1, A2, A3 ilgį. Aukštinės, nuleistos iš viršūnės A 4 į sieną A1, A2, A3 lygtį. Sienos A1, A2, A3. Tetraedro tūrį. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir algebrine forma.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-03-02
 • Matematika (61)

  PowerPoint pristatymas. Matematikos užduočių sprendimų pavyzdžiai ir atsakymai. 14. Variantas. Raskite funkcijų ir grafikų susikirtimo taško koordinačių sumą. Su kuriomis a reikšmėmis lygtis turi dvi šaknis? Pagal paveiksle pateiktus duomenis raskite x, kai sin=0,8. Sekos (an) bendrojo nario formulė. Raskite skirtumą a1-a5. Išspęskite nelygybę. Apskaičiuokite. Su kuriomis k reikšmėmis lygties x2-kx+k2-3k-5=0 sprendinių suma lygi jų sandaugai. Dviženklį skaičių padalijus iš jo skaitmenų sumos, gaunamas dalmuo 7 ir liekana 6. Tą patį dviženklį skaičių padalijus iš jo skaitmenų sandaugos, gaunamas dalmuo 3 ir liekana 11. Raskite šį dviženklį skaičių. Duota funkcija. Raskite funkcijos f(x) atvirkštinę funkciją g(x).Raskite funkcijos f(x) apibrėžimo ir reikšmių sritį. Raskite m reikšmes, su kuriomis f(4-m)>f(8). Medinio kubo paviršius nudažomas viena spalva. Po to kubas supjaustomas į 27 vienodus kubelius. Atsitiktinai traukiamas vienas kubelis. Sakykime, atsitiktinis dydis-paimto kubelio nudažytų sienelių skaičius. Užrašykite atsitiktinio dydžio X skirstinį (lentele). Apskaičiuokite atsitiktinio dydžio X matematinę viltį EX ir dispersiją DX. Su kuria a reikšme tiesė y=3x+a yra funkcijos f(x)=2x2-5x+1 grafiko liestinė. Apskritimo spindulys lygus cm. Į šį apskritimą įbrėžtas lygiašonis trikampis, kurio kampas prie pagrindo lygus. Raskite trikampio plotą. Nykstamosios geometrijos progresijos suma lygi funkcijos f(x)=-x2+2x+26 didžiausiai reikšmei, o pirmojo ir antrojo jos narių skirtumas lygus3. Raskite šios progresijos vardiklį. Raskite šios progresijos šeštąjį narį. Piramidės MABC pagrindas ABC-lygiakraštis trikampis. Žinoma, kad piramidės šoninė briauna MA yra statmena kraštinėms AB IR AC. Piramidės tūris lygus 1m3, šoninė siena MBC sudaro su pagrindo plokštuma kampą, o taškas N yra kraštinės BC vidurio taškas. Parodykite, kad ANM lygus. Raskite piramidės pagrindo kraštinės ilgį. Paveiksle pavaizduotas keturkampis ABCD, kurio viršūnės yra A(0;0), B(1;2), C(4;2), D(4;0), ir parabolė y=(2-x)2+1. Apskaičiuokite užbrūkšniuotos figūros plotą.
  Matematika, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-03-18
 • Matematika (62)

  Atlikti nurodytus veiksmus. Apskaičiuoti tiesinių lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Išspręsti tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Tiesinės lygčių sistemos. Sudarome matricą. Išspręsti transporto uždavinį grafiniu būdu.
  Matematika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-11-07
 • Matematika (63)

  11 variantas. Atlikti nurodyti veiksmai. išspręsta tiesinių lygčių sistema Kramerio ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręsta tiesinių lygčių sistema Gauso metodu. Išspręsta tiesinio optimizavimo užduotis grafiniu būdu, uždavinio sąlyga pagal variante nurodytą raidę, skaitiniai duomenys iš lentelių. Išspręstas transporto uždavinys.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-25
 • Matematika (64)

  Matematikos kryžiažodis. Klausimai susiję su architektūra.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-03-09
 • Matematika (65)

  Skaičiavimas kvadratinės paklaidos. Tinklo ėjimai. Matricos sudarymas. Vieno dydžio vienodo tikslumo daugkartinių matavimo rezultatų apdorojimas. Vieno dydžio nevienodo tikslumo daugkartinių matavimo rezultatų apdorojimas. Matavimo rezultatų tikslumo įvertinimas iš dvigubų matavimų skirtumų. Išmatuotų dydžių funkcijos tikslumo įvertinimas. Niveliacijos tinklo, turinčio vieną mazginį tašką, išlyginimas ir tikslumo skaičiavimas.
  Matematika, uždavinys(11 puslapių)
  2009-03-12
 • Matematika (66)

  25 klausimų matematikos kryžiažodis. Sprendimas.
  Matematika, testas(2 puslapiai)
  2009-05-04
 • Matematika (67)

  20 klausimų testas su atsakymais. Nulis. Pitagoro teorema. Trikampio vidurinė linija. Skaičiuojam diskriminantą. Funkcijų grafikai. Kokia čia funkcija: f(x)=ax2+bx+c ? Kas yra absicė? Kas yra teorema? Apskritimo formulė? Koks skaičius 10 devintuoju laipsniu? Kokia yra Pitagoro teoremos formulė? Vijeto teoremos formulė. Kas yra y? Kintamasis x? Kiek yra π (Pi) ? Ką reiškia šios raidės V, H, C, R? Koks yra rombas? Kas yra skritulys? Kas yra spindulys? Kas yra stačiakampis?
  Matematika, testas(4 puslapiai)
  2009-05-19
 • Matematika (68)

  Individualus namų darbas: 12 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuojame imtį ir užpildome tokio tipo lentelę. Nubrėžiame santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašome empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x). Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuojame empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikriname neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu. Kai stebimo atsitiktinio dydžio standartas nėra žinomas, tai vidurkio m pasikliautinasis intervalas. Patikriname vieną parametrinę hipotezę C, kai nežinomas. Užduotis. Duota atsitiktinio dydžio (X,Y) dvimatė imtis. Sugrupuosime duomenis į koreliacinę lentelę. Komponentės Y sąlyginiai statistiniai skirstiniai. Rasime komponentės X empirinį vidurkį ir empirinį standartą. Rasime komponentės Y empirinį vidurkį ir empirinį standartą. Rasime empirinę kovariaciją. Empirinė Y regresijos X atžvilgio lygtis.
  Matematika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-27
 • Matematika (69)

  Individualus namų darbas: 25 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis: Sugrupuokite imtį ir užpildykite tokio tipo lentelę: Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x) ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu. Patikrinkite vieną parametrinę hipotezę A, B, C, kai nežinomas. 2 Užduotis: Duota atsitiktinio dydžio (X,Y) dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirstinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sandaugų) metodu apskaičiuoti komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai.
  Matematika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-27
 • Matematika (7)

  Dviejų vektorių vektorinė sandauga: apibrėžimas, savybės, reiškimas vektorių koordinatėmis, geometrinė prasmė. Trijų vektorių mišrioji sandauga: apibrėžimas, geometrinė prasmė, savybės, reiškimas vektorių koordinatėmis. Bendrosios plokštumos lygties išvedimas ir atskiri jos atvejai. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje kanoninės ir parametrinių lygčių išvedimas. Bendroji tiesės lygtis ir jos suvedimas į kanoninę lygtį. Elipsės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, parametrai ir jų prasmė, kiti elipsės atvejai. Lygties išvedimas. Kiti elipsės atvejai. Hiperbolės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, asimptotės, parametrai ir jų prasmė, kiti hiperbolės lygties atvejai. Lygties išvedimas. Kiti hiperbolės atvejai. Parabolės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, kiti parabolės atvejai. Lygties išvedimas. Kiti atvejai. Atvirkštinės funkcijos apibrėžimas, jos egzistavimo sąlyga. Atvirkštinių trigonometrinių funkcijų apibrėžimas, jų savybės ir grafikai. Funkcijos ribos taške apibrėžimas ir geometrinė prasmė. Vienpusės funkcijos ribos. Nykstamosios funkcijos apibrėžimas. Įrodykite teoremą apie funkcijos, jos ribos ir nykstamosios funkcijos sąryšį. Ribų dėsniai. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamos funkcijos. Funkcijos tolydumo taške sąvoka (trys apibrėžimai su paaiškinimais). Tolydžių atkarpoje funkcijų savybės. Funkcijos trūkio taškų klasifikacija (su brėžiniais).
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-18
 • Matematika (70)

  20 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuokite imtį į 10 intervalų ir užpildykite tokio pavidalo lentelę. Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją Fn(x) ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu Q=0,95. Patikrinkite vieną iš parametrinių hipotezių, kai Q nežinomas. 2 užduotis. Duota atsitiktinio dydžio ( X, Y ) dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirtinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sąndaugų) metodu apskaičiuokite komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai.
  Matematika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-27
 • Matematika (71)

  Matematikos kontrolinis darbas. Variantas 17, Nr.1. Apskaičiuokite. Išspręskite lygčių sistemą. Apskaičiuokite min. Duoti taškai. Apskaičiuokite. Kiek turėtų praeiti laiko, kad nuo 1000 litų sumos gautume 160 litų palūkanų, jei bankas moka 8% paprastųjų metinių palūkanų? Raskite tiesių 3x+4y=11 ir 3x-y=1 susikirtimo taško koordinates. Raskite funkcijų apibrėžimo sritis. Raskite ribas. Raskite funkcijų išvestines.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-02-24
 • Matematika (72)

  Apskaičiuoti neapibrėžtinius integralus. Atsakymai. Apskaičiuoti apibrėžtinius integralus. Atsakymai. Rasti pirmos eilės diferencialinių lygčių bendruosius sprendinius. Rasti antros eilės diferencialinių lygčių atskiruosius sprendinius, tenkinančius nurodytas pradines sąlygas. Rasti antros eilės tiesinių nehomogeninių diferencialinių lygčių bendruosius sprendinius. Su dvilypiu integralu rasti plotą srities, apribotos duotomis kreivėmis. Apskaičiuoti dvilypį integralą, nubrėžti integravimo sritį. Apskaičiuoti kreivinį integralą, nubrėžti integravimo kelią.
  Matematika, uždavinys(14 puslapių)
  2010-10-29
 • Matematika (73)

  6 variantas. Raskite kompleksinio skaičiaus realiąją ir menamąją dalis. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir rodikline forma; apskaičiuokite jo n-ąjį laipsnį. Raskite kompleksinio skaičiaus šaknies visas reikšmes ir pavaizduokite jas geometriškai. Išspręskite lygtį.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2011-03-18
 • Matematika (74)

  pdf byla. 1 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistema Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą (4 eilės matrica). Išspręskite tiesinių lygčių sistemą a) atvirkštinės matricos metodu b) taikydamai Kramerio formules. Darbininko atlyginimas buvo padidintas 10%, o po kurio laiko sumažintas 5%. Keliais procentais pasikeitė darbininko atlyginimas (lyginant su pradiniu)?Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Ekonominę sistemą sudaro 2 gamintojai. Jų produkcijos paklausos vektorius c=(180; 100), o gamybos technologinė matrica A=0,25 0 0,25 0,5. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Duotos aibės A {1; 2; 3; 4; 5} ir B {2; 5; 8; 10}. Raskite A B, A B, AB ir BA, A×B. Žmogus padėjo į banką 20 000 Lt indėlį su 12 metine palūkanų norma. Palūkanų periodas – 4 mėnesiai. Po metų jis atsiėmė 10 000 Lt, o po antrųjų metų įnešė 5 000 Lt. Koks jo kapitalas po trejų metų (nuo sąskaitos atidarymo)? Kiek palūkanų per tą laiką susikaupė? Tarkime, kad gaminių kokybės rodiklių X ir Y koreliacinė lentelė tokia.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2011-10-10
 • Matematika (75)

  13 variantas. Matematikos kontrolinis darbas. Suintegruokite. Raskite tūrį sukinio, kurį sudaro kreivės apsuktos apie Ox ašį. Raskite plotą figūros, apribotos kreivėmis. Išspręskite diferencialines lygtis. Ištirkite eilučių konvergavimą. Raskite eilutės konvergavimo spindulį. Išskleiskite Makloreno eilute funkciją. Pirmos eilės homogeninės diferencialinės lygtys. Jų sprendimas. Pavyzdžiai.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2012-01-17
 • Matematika (8)

  Dviejų vektorių skaliarinė sandauga, jos savybės ir reiškimas vektorių koordinatėmis. Dviejų vektorių vektorinė sandauga, jos savybės ir reiškimas vektorių koordinatėmis. Bendroji plokštumos lygtis ir atskiri jos atvejai. Tiesės erdvėje kanoninė ir parametrinė lygtys. Bendroji tiesės lygtis. Parabolės apibrėžimas, lygties išvedimas ir brėžinys. Parabolė. Taško atstumas iki plokštumos. Hiperbolės apibrėžimas, lygties išvedimas ir brėžinys. Hiperbolė. Elipsė. Polinė koordinačių sistema. Atvirkštinės funkcijos sąvoka. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Funkcijos riba taške. Parametrinės funkcijos lygtys. Apskritimo, elipsės ir cikloidės parametrinės lygtis. Skaičius e ir hiperbolinės funkcijos. Skaičių sekos riba ir skaičių sekos ribos egzistavimo teoremos. Nykstamosios funkcijos ir jų savybės. Ribų dėsniai. Funkcijos ribos egzistavimo požymiai. Riba lim(1+1/x) pakelta iksuoju. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške sąvoka. Tolydžių atkarpoje funkcijų savybės. Funkcijos trūkio taškai.
  Matematika, špera(9 puslapiai)
  2005-11-18
Puslapyje rodyti po