Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika>Didysis rusų matematikas Nikolajus Lobačevskis

Didysis rusų matematikas Nikolajus Lobačevskis

  
 
 
12345
Aprašymas

Trumpa N. Lobačevskio biografija. Kai kurie Lobačevskio geometrijos elementai. Apie Lobačevskio geometrijos realumą. Lobačevskio geometrijos reikšmė.

Ištrauka

Genialusis rusų matematikas Nikolajus Ivanovičius Lobačevskis gimė 1792 m. gruodžio 1 d. Nižnij Novgorode (dabar Gorkio meistas) neturtingo matininko šeimoje. Anksti mirus tėvui, visi šeimos rūpesčiai užgriuvo motiną – menkai teišsilavinusią, bet labai energingą ir protingą moteriškę. Ji tvirtai nusprendė savo vaikus kiek galint geriau išmokslinti. Tuo metu Nižnij Novgorode vidurinių mokyklų nebuvo. Artimiausia gimnazija buvo Kazanėje. Manoma, kad dėl to Lobačevskių šeimyna ir persikėlė gyventi į Kazanę. Didelio atkaklumo dėka motinai pavyko išleisti savo tris sūnus (Aleksandrą, Nikolajų ir Aleksėjų) į gimnaziją mokytis valdžios lėšomis. Gimnazijoje Lobačevskis turėjo labai talentingą matematikos mokytoją G. Kartaševskį, kuris ir sugebėjo sudominti jį matematika. 1807 m. Sausio mėnesį Lobačevskis baigė pirmąją Kazanės gimnaziją ir įstojo į Kazanės universitetą. Kazanės pimoji gimnazija visą laiką gali didžiuotis, kad vienas pirmųjų jos auklėtinių buvo didysis rusų matematikas.
Lobačevskis įstojo į universitetą, būdamas penkiolikos metų, ir baigė jį po ketverių metų, tai yra maždaug tokio amžiaus, kokio šiandien jaunuoliai dar tik pradeda aukštąjį mokslą. Tenka vien stebėtis tuo įvairiapusišku Lobačevskio išsilavinimu, kurį jis įgijo per tą laiką. Dar būdamas studentu, jis studijavo įvairias disciplinas: filosofiją, istoriją, geografiją, statistiką, graikų ir lotynų kalbas, rusų literatūrą, aritmetiką, algebrą, geometriją, kūginius pjūvius, diferencialinį, integralinį ir variacinį skaičiavimą, geometriją, mechaniką, statiką, aerostatiką, hidrostatiką, hidrauliką, fiziką, chemiją, gamtos istoriją, technologiją, teisę: prigimtinę, politinę ir liaudies. Ir visose šiose mokslo šakose Lobačevskis parodė didelius sugebėjimus, kokių tik begalėjo laukti profesoriai, skaičiusieji tų dalykų kursus. Toks enciklopedinis Lobačevskio studijuotų dalykų pobūdis, žinoma, nesutrukdė jam giliai įsisavinti matematikos, fizikos ir astronomijos žinių. Ypatingai didelių laimėjimų jis pasiekė matematikoje. Tai pripažino visi – profesoriai, universiteto vadovybė, apygardos mokyklų globėjas ir net ministras.
Profesorių dėka Lobačevskiui pavyko išvengti kariuomenės ir negana to, gauti mokslinį magistro laipsnį. Kartu prasidėjo ir pedagoginis matematiko darbas. Kaip magistras, Lobačevskis buvo įpareigotas kartoti su studentais išeitąją medžiagą. Šį darbą jis atliko sėkmingai ir susilaukė universiteto vadovybės pagyrimų. Lobačevskio dėstymas pasižymėjo išsamumu ir ypatingu aiškumu bei tikslumu. 1814 m. už mokslinius darbus Lobačevskiui buvo suteiktas grynosios matematikos docento vardas. Daug daug dalykų jis dėstė, tačiau didžiausią dėmesį skyrė elementarinei matematikai – ją skaite "iš savo sąsiuvinių". Turbūt, kaip tik šis kursas paskatino Lobačevskį parašyti du vadovėlius: "Geometriją" ir "Algebrą, arba pastoviųjų dydžių skaičiavimą".
1816 m. liepos 19 d. Lobačevskį patvirtino ekstraordinariniu profesorium. Taigi visiškai jaunas vyras, neturintis nė dvidešimt ketverių metų, tapo universiteto profesorium. Prasidėjo profesoriaus Lobačevskio įvairiapusiškas ir vaisingas darbas. Lobačevskis atidžiai sekė visą naują mokslinę literatūrą, buvo susipažinęs su naujausiais tiksliųjų mokslų pasiekimais. Itin pabrėžtinas jo paskaitų populiarumas, rūpestingas ir gražus brėžinių bei užrašų vedimas lentoje. Neskubus paskaitų tempas, sunkių vietų, pereinantnuo vienų formulių prie kitų, aiškinimas, nepaprastas dėstymo raiškumas, ypatingas rūpinimasis, kad klausytojai gerai suprastų medžiagą – visa tai apibūdina Lobačevskį kaip puikų pedagoginio meno meistrą. Lobačevskiui dirbant universitete, iš pat pradžių išryškėjo jo nuostabūs organizaciniai gabumai. Todėl jau 1818 m. jaunas profesorius buvo paskirtas Kazanės apygardos Mokyklų komiteto vidurinių ir pradinių mokyklų reikalams nariu, o 1827 m. – to komiteto pirmininku. Jo nuomone, matematikos mokymas turi būti pagrįstas ne mechanišku formulių ir teoremų kalimu, bet aiškiu jų įsisąmoninimu. Jis rašė: "Tokio mokymo nauda yra dvejopa: pritaikymas mūsų gyvenimo poreikiams ir tolesnis mokslo vystymas". Lobačevskis buvo grynai klasikinio mokslinimo priešininkas; jis laikė būtinu reikalu sustiprinti matematikos ir gamtos mokslų dėstymą vidurinėje mokykloje. Genialaus rusų mąstytojo pozicija aiškiai prieštaravo carinės valdžios švietimo politikai, kuria buvo siekiama sutrukdyti "žemesniųjų" sluoksnių moksleiviams mokytis vidurinėse ir aukštosiose mokyklose.
Lobačevskis labai mylėjo rusų kalbą. Griežtai smerkdamas to meto aukštuomenėje įsivyravusį gimtosios kalbos niekinimą ir svetimų kalbų (ypač prancūzų) pamėgimą, jis ragino mylėti rusų kalbą, nurodinėjo nepaprastas jos savybes: jėgą ir darnumą, raiškingumą ir sklandumą. Lobačevskis giliai gerbė mokytojo darbą, didžiai vertino jo pastangas bei galimybes, skatino mokytojų iniciatyvą, meilę ir kūrybinius ieškojimus darbe. Jis labai rūpinosi taip pat mokytojų materialinės padėties ir buities gerinimu, nes suprato, kad nuo to tiesiogiai priklauso dėstymo lygis.Čia dar reikia pridurti, kad Lobačevskio nurodymu tam tikromis dienomis universiteto biblioteka ir kabinetai būdavo atidaromi visiems Kazanės gyventojams. Tai buvo drąsi demokratinė naujovė. Visa jo veikla liaudies švietimo srityje buvo kupina karštos meilės Tėvynei, gimtąjai kalbai ir mokslinių žinių skleidimui liaudžiai. ...

Rašto darbo duomenys
DalykasMatematikos referatas
KategorijaMatematika
TipasReferatai
Apimtis3 puslapiai 
Dydis31.94 KB
Švietimo institucijaVilniaus kolegija
Failo pavadinimasMicrosoft Word Didysis rusu matematikas Nikolajus Lobacevskis [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

  • Referatai
  • 3 puslapiai 
  • Vilniaus kolegija / 1 Klasė/kursas
Pasidalink su draugais