Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Matematika>Matematikos uždaviniai

Matematikos uždaviniai (50 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Taikomoji matematika (14)

  5 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą a) atvirkštinės matricos metodu; b) taikydami Kramerio formules. Prekės kaina buvo didinama tris kartus atitinkamai 15 %, 5 %, 20 %. Po to ji buvo sumažinta 30 %. Keliais procentais pabrango prekė? Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Ekonominę sistemą sudaro 2 gamintojai. Jų produkcijos paklausos vektorius c=(33; 22), o gamybos technologinė matrica A. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Duotos aibės. Pilietis paėmė iš banko 20 tūkst. Lt kreditą su 20 metine palūkanų norma. Palūkanų periodas – pusė metų. Po pirmųjų metų jis grąžino 5 tūkst. Lt, o po antrųjų – dar 15 tūkst. Lt. Kokio didumo skolą pilietis turėjo po trečiųjų metų? Tarkime, kad gaminių kokybės rodiklių X ir Y koreliacinė lentelė tokia. Apskaičiuoti empirinį koreliacijos koeficientą. Parašyti dydžio Y tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį. Sprendimai.
  Matematika, uždavinys(13 puslapių)
  2011-11-05
 • Taikomoji matematika (5)

  Apskaičiuokite integralus, kurių išraiškose yra kvadratinis trinaris. Apskaičiuokite neapibrėžtinius integralus, keisdami integravimo kintamąjį. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite matricinę lygtį.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2008-06-30
 • Taikomoji matematika (6)

  Apskaičiuoti determinantą. Išspręsti lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Atvirkštinės matricos metodu. Kramerio metodu. Ekonominės sistemos technologinė matrica Koks turi būti gamybos planas , kad būtų patenkinta paklausa. A ir B tipų gaminių gamybai naudojama trijų rūšių žaliavos. A tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia 16 kg pirmos rūšies žaliavų, 8 kg – antros rūšies žaliavų ir 5 kg trečios rūšies žaliavų. B tipo gaminiui pagaminti reikia atitinkamai 4, 7 ir 9 kg pirmos, antros ir trečios rūšies žaliavų. Atitinkamų rūšių žaliavų atsargos yra 784, 552 ir 567 kg. Pelnas, realizavus vieną A tipo rūšies gaminį, yra 12 Lt, o realizavus vieną B tipo gaminį – 18 Lt. Sudarykite šių tipų gaminių gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Kūrybinis darbas: Pateikti analizinės geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-11-25
 • Taikomoji matematika (8)

  16 variantas. Apskaičiuokite ribas. Rasti duotų funkcijų pirmos ir antros eilės diferencialus. Ištirkite funkciją ir nubrėžkite jos grafiką. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį. Suintegruokite. Raskite figūros, apribotos duotosiomis linijomis, plotą.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-03-31
 • Taikomoji matematika (9)

  Individualus savarankiškas darbas Nr. 2. 12 variantas. Apskaičiuokite. Sprendimas. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas. Determinantų metodu. Patikrinimas. Atvirkštinės matricos metodu. Sudaryti gamybos planą. Sprendimas. Sudaryti gamybos planą, kurį realizavus gautume didžiausią pelną. Sprendimas. Pateikite procentų ir finansų matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-05-12
 • Tiesinė algebra. Vektorinės algebros ir analizinės geometrijos elementai

  9 Užduotis. Apskaičiuoti determinantą. Apskaičiuoti. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Kramerio formule ir atvirkštines matricos metodu. Kramerio Budu. Atvirkštinės matricos būdu. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Kokiomis reikšmėmis vektoriai yra statmeni? Parašyti tiesės kanonines lygtis. Parašyti lygtį apskritimo, jei jis eina per tašką A (5; 1), o centras yra taške (2; 3). Hiperbolės lygtis. Parašykite jos asimptočių lygtis ir apskaičiuokite ekscentricitetą.
  Matematika, uždavinys(10 puslapių)
  2009-11-24
 • Tiesinio programavimo apribojimų sistemos suvedimas į vienetinę bazę Gauso ir Žordano metodu

  Darbo užduotis: Savarankiško darbo uždavinį išspręsti simplekso metodu. Tiesinio programavimo apribojimų sistemos suvedimas į vienetinę bazę Gauso ir Žordano metodu.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-11-25
 • Tikimybių teorija (9)

  1. Dėžėje yra 20 elektros lempučių, iš kurių 5 nestandartinės. Iš dėžės atsitiktinai imamos viena po kitos 4 lemputės, negrąžinant atgal. Raskite tikimybę, kad visos 4 lemputės bus: a) standartinės; b) nestandartinės. 2. Nustatyta, kad vidutiniškai 10% gaminamų gelžbetoninių blokų yra brokuoti. Apskaičiuokite tikimybę, kad patikrinę 500 blokų, rasime k brokuotų, kai: a) k=50; b) 50≤k≤60. 3. Diskrečiųjų atsitiktinių dydžių ζ ir η tikimybių skirstiniai pateikti lentelėmis. Sudarykite atsitiktinio dydžio ζ+η tikimybių skirstinį lentelės pavidalo ir patikrinkite lygybių teisingumą. 4. Raskite diskrečiojo atsitiktinio dydžio ζ įgyjančio dvi sveikas reikšmes x1 ir x2 (x1<x2) skirstinį, išreikštą lentele, kai duota vidurkis Mζ, dispersija Dζ ir reikšmės x1 įgijimo tikimybė p1. 5. Vienodo pajėgumo n brigadų atlieka montavimo darbus. Kiekviena brigade nepriklausomai nuo kitų, dienos užduotį įvykdo su tikimybe p. atsitiktinis dydis ζ – brigadų, įvykdžiusių dienos užduotį, skaičius. Raskite atsitiktinio dydžio ζ skirstinį, pasiskirstymo funkciją F(x), nubrėžkite F(x) grafiką, apskaičiuokite standartinį nuokrypį σζ. 6. Duota tolydžiojo atsitiktinio dydžio ζ pasiskirstymo funkcija. Raskite atsitiktinio dydžio ζ tikimybių tankio funkciją p(x), apskaičiuokite vidurkį Mζ, dispersiją Dζ ir tikimybę, kad atsitiktinis dydis ζ įgis reikšmes iš intervalo (0;α). 7. Duota funkcija p(x,a). Raskite tokią parametro a reikšmę, kad funkcija p(x;a) tenkintų atsitiktinio dydžio ζ tikimybių tankio funkcijos savybes. Raskite atsitiktinio dydžio ζ pasiskirstymo funkciją F(x) ir apskaičiuokite tikimybę P(ζ<a). 8. Atsitiktinis dydis ζ yra pasiskirstęs pagal normalųjį dėsnį su parametrais m ir σ. Raskite intervalą į kurį su tikimybe 0,997 paklius šio atsitiktinio dydžio reikšmės, apskaičiuokite tikimybę P(α<ζ<β).
  Matematika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-05-23
 • Veiksmai su matricomis

  Veiksmai su matricomis. Sudėtis. Atimtis. Daugyba. Atvirkštinė matrica. Ketvirtos eilės determinantas stulpeliu. Lygčių sistemos. Kramerio metodu. Gauso metodu. Atvirkštinės matricos metodu. Atvirkštinės matricos elementariu pertvarkymo metodu. Ekonominės sistemos balanso matematiniu metodu. Gamybinių sąnaudų matrica. Optimizavimo uždavinys esant 5 apribojimams. Transporto uždavinys: 6 sandėliai ir 5 užsakovai. Sandėliai. Pasiskirstymų punktai.
  Matematika, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-08-29
 • Verslo ir finansų matematika

  Verslo ir finansų matematikos savarankiško darbo 16 variantas. Pradinio kapitalo skaičiavimas. Projektų pelningumas. Periodinės įmokos. "Reklamos biudžeto sudarymas".
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-10-04
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po