Šperos.lt > Matematika > Matematikos kursiniai darbai
Matematikos kursiniai darbai

(12 darbai)

Diskrečioji matematika (6)Grafų kursinis darbas. Uždavinio sąlyga: Sudaryti programą, minimalaus padengiančio medžio grafe su teigiamais briaunų svoriais, ieškojimo uždavinį spręsti Kraskalo metodu. Algoritmo, naudojant Kraskalo metodą, realizacija. Programos kodas. Programos vykdymas. Skaityti daugiau
Diskrečiosios struktūrosUždavinio sąlyga ir jo analizė: Sudaryti algoritmą ir programą Oilerio ciklo grafe suradimo uždaviniui spręsti. Algoritmo aprašymas. Oilerio ciklo konstravimo algoritmas. Rasti: sukonstruoti Oilerio maršrutą. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai. Pirmas testinis pavyzdys. Įvestos briaunos. Rezultatas. Antras testinis pavyzdys. Įvestos briaunos. Rezultatas. Trečias testinis pavyzdys. Rezultatas. Skaityti daugiau
Grandininių trupmenų metodasTeorija. Grandininių trupmenų metodas. Dalinių trupmenų sudarymo dėsnis. Dalinės trupmenos. Skaičiavimo iš apačios metodas. Skaičiavimo iš viršaus metodas. Teikrou metodas. Argumento redukcija. Funkcijos grafikas. Programos ir jų aprašymai. Pagalbinė programa. Konstantos ir kintamieji. Programos langas ir aprašymas. Programos tekstas. Pagrindinė programa. Konstantos. Programos langas ir aprašymas. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai. Skaityti daugiau
Koncentracijos funkcijosHioderio nelygybė. Jenseno nelygybė. Levi formulė. Įrodymas. Lemos. Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų koncentracijos funkcijose nelygybės. Kolmogorovo-Ragozino nelygybė. Įrodymas. Skaityti daugiau
Lygiagretusis Gauso algoritmasGauso metodas. Lygiagretusis Gauso metodas. Blokinis duomenų pasiskirstymas. Ciklinis duomenų pasiskirstymas. Algoritmo efektyvumo analizė. Rezultatų skaičiavimas ir išvados. Skaityti daugiau
Lygiagretusis spartusis rūšiavimo algoritmasNuoseklus spartusis rūšiavimo algoritmas. Algoritmo sudėtingumo įvertinimas. Lygiagretus spartusis rūšiavimo algoritmas. Duomenų keliavimo tarp keturių procesorių lyginis-nelyginis rūšiavimo algoritmo etape schema. Rezultatai "rs" klasteryje. Skaityti daugiau
Matematinis modeliavimas: Nemuno potvynisĮvadas. Nemuno potvynio matematinis modeliavimas. Modeliavimo duomenų aprašymas. Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu. Tikslumo įvertinimas. Modelio vystymas. Kitų skirstinių panaudojimas potvynio aproksimacijai. Nupjautojo normalinio skirstinio taikymas potvynio aproksimacijai. Gama skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Trikampio skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Racionaliųjų funkcijų metodas. Padė aproksimacijaKursinis darbas Nr.1 Teorija. Užduotis: Elementariosios funkcijos arctg(x) reikšmių apskaičiavimas panaudojant racionaliųjų funkcijų metodą- Padė aproksimaciją. Duotos funkcijos aprašymas. Laipsniškų eilučių metodas. Padė aproksimacija. Hornerio schema. Programų tekstai. Tiriamoji programa. Tiriamosios programos aprašymas. Galutinė programa. Galutinės programos aprašymas. Duomenys ir rezultatai. Duomenų failas. Rezultatų failas. Lyginamoji analizė. Skaityti daugiau
Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkmeĮvadas. Uždavinio formuluotė: Darbo tikslas - realizuoti ir atlikti bandymus su nekorektišku šilumos laidumo uždaviniu su atvirkštine laiko tėkme. Nubraižyti grafikus. Šilumos laidumo uždavinys. Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme. Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme realizavimas Maple pagalba. Skaityti daugiau
Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme (2)Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme. Programa, rezultatai ir grafikai. Skaityti daugiau
Taikomoji diskrečioji matematikaUždavinio sąlyga ir aprašymas, algoritmo aprašymas, programos tekstas, rezultatų pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Taikomoji diskrečioji matematika (2)Uždavinio sąlyga ir jo analizė. Sudaryti procedūrą, kuri įgalintų apskaičiuoti tikslumu epsilion. Naudoti Simpsono kvadratūrinę formulę ir Adaptyviojio integravimo strategija. Algoritmo aprašymas. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai. Skaityti daugiau