Šperos.lt > Matematika > Matematikos laboratoriniai darbai
Matematikos laboratoriniai darbai

(10 darbai)

Integralo skaičiavimas Simpsono metoduUždavinys: apskaičiuoti integralą Simpsono metodu. Simpsono formulė. Apskaičiuojame paklaidą, taikydami Rungės taisyklę. Susirandame reikšmes reikalingas skaičiavimams. Atsakymas į klausimą. Programos kodas (programa skaičiuoja integralo reikšmę suvedus skaičių ir kitimo žingsnį dalinimui. Skaityti daugiau
Matematinė programinė įrangaLaboratorinis darbas — kaip galima skaičiuoti matematines išraiškas Derive, Maple, Mathcadu ir Mathematica paketais. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinė programinė įranga (2)Darbas su programa MATCHADE. Paskaičiuotos funkcijos pirmos ir antros eilės išvestinės. Nubrėžtos funkcijos, jos pirmos eilės ir antros eilės išvestinių grafikai. Apskaičiuotas funkcijos neapibrėžtinis integralas ir apibrėžtinis, pasirinktuose rėžiuose. Darbas su programa MAPLE. Paskaičiuotos funkcijos pirmos ir antros eilės išvestinės. Nubrėžtos funkcijos, jos pirmos eilės ir antros eilės išvestinių grafikai. Apskaičiuotas funkcijos neapibrėžtinis integralas ir apibrėžtinis, pasirinktuose rėžiuose. Darbas su programa MATCHEMATICA. Paskaičiuotos funkcijos pirmos ir antros eilės išvestinės. Nubrėžtos funkcijos, jos pirmos eilės ir antros eilės išvestinių grafikai. Apskaičiuotas funkcijos neapibrėžtinis integralas ir apibrėžtinis, pasirinktuose rėžiuose. Darbas su programa DERIVE. Paskaičiuotos funkcijos pirmos ir antros eilės išvestinės. Nubrėžtos funkcijos, jos pirmos eilės ir antros eilės išvestinių grafikai. Paskaičiuotas funkcijos neapibrėžtinis integralas ir apibrėžtinis, pasirinktuose rėžiuose. Skaityti daugiau
Matematinės fizikos lygtys (2)Darbo užduotis. Darbo tikslas: rasti u(t,x), nubraižyti grafiką. Varianto numeris. Užduoties duomenys. Funkcijos sprendimas. Gautos funkcijos tikrinimas. Funkcijos interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (2)Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Įvadas. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
Optimizavimo metodaiUžduotis. Funkcijos tyrimas. Programos tekstas. Rezultatas. Minimizavimas esant skirtingiems intervalams. Minimizavimas esant skirtingoms procedūros pabaigos kriterijaus reikšmėms. Skaityti daugiau
Tiesinių lygčių sistemų sprendimas iteraciniais metodaisTiesinių lygčių sprendimas Jakobio ir didžiausio nuolydžio metodais. Programos kodas. Jakobio metodas. Didžiausio nuolydžio metodas. Tikslusis matricos A sprendinys (gautas naudojant Maple programą). Skaityti daugiau
Tikimybių skaičiavimas naudojat "Maple" (2)Kompiuterinės algebros paketo "Maple" taikymas tikimybių teorijos skaičiavimuose. Tikslas: išmokti nustatyti sąryšį tarp atsitiktinių dydžių, atlikti duomenų regresinę analizę pasinaudojant kompiuterinės algebros paketu Maple. Užduotys. Darbo rezultatas. Skaityti daugiau
Triįstrižainių lygčių sprendimas ir aproksimacija splainaisProgramos kodas: Triįstrižainės sistemos sprendimas perkelties metodu. Kubinis splainas. Grafikų sudarymas su Maple. Skaityti daugiau
Vieno kintamojo funkcijos tyrimasDuota funkcija. Funkcijos trūkio taškai. Funkcijos apibrėžimo sritis. Funkcijos grafiko susikirtimo su koordinačių ašimis taškai. Funkcijos ekstremumai. Pirmos eilės funkcijos išvestinė. Antros eilės išvestinė. Funkcijos reikšmė ekstremumo taškuose. Funkcijos perlinkio taškai. Funkcijos grafiko asimptotės. Funkcijos grafikas. Skaityti daugiau