Šperos.lt > Matematika > Matematikos diplominiai darbai
Matematikos diplominiai darbai

(3 darbai)

Lokalių paieškos metodų efektyvumo tyrimas globalios optimizacijos uždaviniuoseĮvadas. Tikslas ir uždaviniai. Optimizavimo uždavinio matematinis formulavimas. Optimalumo sąlygos. Būtinos optimumo sąlygos. Pakankamos optimumo sąlygos. Negradientiniai paieškos metodai. Deformuojamo simplekso metodas. Atsitiktinės paieškos metodas ir jo algoritmas. Koordinatinės paieškos metodas ir jo algoritmas. Kartotinės paieškos. Optimizavimo metodų palyginimas. Nuo uždavinio formulavimo iki rezultato. Testinės funkcijos. Įvairūs taškų išdėstymai. Monte Carlo metodo rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinių paieškų realizavimas. Deformuojamo simplekso kartotinės paieškos metodo realizavimas. Deformuojamo simplekso kartotinių paieškų rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinės atsitiktinės paieškos metodo realizavimas. Kartotinės atsitiktinės paieškos rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Kartotinės koordinatinės paieškos metodo realizavimas. Kartotinės koordinatinės paieškos rezultatų analizė. Rezultatų grafinis vaizdavimas. Išvados. Reziumė. Summary. Priedai (11 psl.). Skaityti daugiau
Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimasSummary. Įžanga. Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Atsitiktinių funkcijų charakteristikos. Stacionarioji atsitiktinė funkcija. Profilogramos modelis kaip normaliojo atsitiktinio proceso realizacija. Ergodinės stacionariosios atsitiktinės funkcijos charakteristikų nustatymas pagal vieną realizaciją. Modeliavimo algoritmas. Monte-Karlo metodas. Slenkančio sumavimo metodas. Tiriamoji dalis. Profilogramų tyrimas. Modeliavimas. Autokoreliacinės funkcijos priklausomybė nuo abrazyvinio popieriaus. Programinė realizacija ir instrukcija vartotojui. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniuSantrauka. Įvadas. Naudojami metodai. Potvynio hidrografo modelio kintamieji. Beta tikimybinio tankio funkcija (ttf). Beta funkcijos išreiškimas per Gama funkciją. Nemuno potvynio matematinis modeliavimas. Modeliavimo duomenų aprašymas. Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu. Tikslumo vertinimas. Modelio vystymas. Kitų skirstinių panaudojimas potvynio aproksimacijai. Nupjautojo normalinio skirstinio taikymas potvynio aproksimacijai. Gama skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Trikampio skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Išvados. Skaityti daugiau