Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nelygybių mokymas

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Nelygybė. Nelygybės skaičiavimas. 1 uždavinys. Viktorija sugalvojo skaičių, prie jo pridėjo 2 ir gavo skaičių, mažesnį už 5. Jei nežinomą skaičių pažymėsiu raide x. Kokį skaičių galėjo sugalvoti Viktorija? 2 užduotis. Iš raidėmis A, B ir C pažymėtų nelygybių išrinkite tą, kuri atitinka šį sakinį: Tomas sugalvojo skaičių, iš jo atėmė 2 ir gavo skaičių, didesnį už 5. Apibendriname. Skaičių ir reiškinių palyginimas. 1 užduotis. Palyginkite skaičius, parašydami ženklą >, < arba =. Nelygybių sistemos. Uždavinys. Dviratininkas važiuoja tam tikru greičiu. Jeigu jis padidintų greitį 5 km/h, tai per 2 val. Nuvažiuotų mažiau kaip 50 kilometrų. Jeigu dviratininkas sumažintų greitį 4 km, tai per 3 valandas jis nuvažiuotų daugiau kaip 33 kilometrus. Kokiu greičiu galėjo važiuoti dviratininkas? Sprendimas.
  Matematika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-12-17
 • Nelygybių sprendimas grafiniu būdu

  PowerPoint pristatymas. Nelygybė. Kintamojo reikšmė. 10 pavyzdžių su logaritminėmis, trigonometrinėmis funkcijomis. Pvz: x+1>-x+1. Pvz: 2x2-2>0. Pvz: x3>1. Pvz: -x3>x-1. Pvz: 2/x>x3. Pvz: 2x+1>-x. Pvz: log2x>log 1/2x.
  Matematika, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-06-21
 • Operacijų tyrimas

  Operacijų tyrimo esmė. Operacijų tyrimo uždavinių klasės ir sprendimo etapai. Uždavinių klasės. Sprendimo etapai. Gamybos planavimo uždavinys ir jo taikymai. Dietos arba mišinių uždavinys. Geometrinis tiesinio programavimo uždavinių interpretavimas ir sprendimas. Pagrindinės iškiliosios analizės sąvokos. Tiesinio programavimo uždavinių tipai ir jų pavertimas vieno kitu. Kanoninio tiesinio programavimo uždavinio savybės. Simpleksinio metodo esmė. Atraminio plano bazė. Pagrindinis simplekso metodo žingsnis. Simpleksinio metodo esmė. Transformacijos. Simpleksinio metodo esmė. Pradinis atraminis planas paprasčiausiu atveju. Dualus gamybos planavimo uždavinys ir jo ekonominė prasmė. Dualių uždavinių savybės ir jų ekonominė prasmė. Pirmoji dualumo teorema. Antroji dualumo teorema ir jos ekonominė prasmė. Transporto uždavinys. Nesubalansuotas transporto uždavinys. Prioritetai fiktyviems tiekėjams ir fiktyviems gavėjams. Išdėstymo uždavinys ir jo ryšys su transporto uždaviniu. Atsargų valdymo uždavinys kaip transporto uždavinys. Tiesiniai sveikaskaitiniai ir diskretūs uždaviniai. Karpymo uždavinys. Kuprinės(vienmatis ir daugiamatis), paskyrimų, komivojažieriaus uždaviniai. Kuprinės uždavinys. Sveikaskaitinio tiesinio programavimo uždavinio sprendimas.
  Matematika, špera(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Operacijų tyrimas (2)

  Operacijų tyrimo esmė. Operacijų tyrimo uždavinių klasės ir sprendimo etapai. Gamybos planavimo uždavinys ir jo taikymai. Dietos (mišinių) uždavinys ir jo taikymai. Tiesinio programavimo uždavinių tipai ir jų pavertimas vieno kitu. Simpleksinio metodo esmė. Transformacijos. Optimalaus plano paieška. Dualus gamybos planavimo uždavinys ir jo ekonominė prasmė. Dualių uždavinių savybės ir jų ekonominė prasmė. Dualumo teoremos ir jų ekonominė prasmė. Transporto uždavinys. Būtinos ir pakankamos jo išsprendžiamumo sąlygos. Nesubalansuotas transporto uždavinys. Jo subalansavimo būdas. Prioritetai fiktyviems tiekėjams ar gavėjams. Transporto uždavinys su privalomais ir ribotais pervežimais. Paskyrimų uždavinys. Kuprinės uždavinys. Paprasčiausias išdėstymo uždavinys. Diskrečiojo programavimo uždaviniai ir jų rūšys. Karpymo uždavinys. Diskrečiojo programavimo uždavinių sprendimo metodai.
  Matematika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-17
 • Operacijų tyrimas (3)

  Operacijų tyrimo esmė. Operacijų tyrimo uždavinių klasės ir sprendimo etapai. Gamybos planavimo uždavinys ir jo taikymai. Dietos (mišinių) uždavinys ir jo taikymai. Geometrinis tiesinio programavimo uždavinių interpretavimas ir sprendimas. Pagrindinės iškiliosios analizės sąvokos. Tiesinio programavimo uždavinių tipai ir jų pavertimas vienas kitu. Kanoninio tiesinio programavimo uždavinio savybės. Simpleksinio metodo esmė. Atraminio plano bazė. Simpleksinio metodo esmė. Pagrindinis žingsnis. Simpleksinio metodo esmė. Transformacijos. Simpleksinio metodo esmė. Pradinis atraminis planas paprasčiausiu atveju. Dualus gamybos planavimo uždavinys ir jo ekonominė prasmė. Dualių uždavinių savybės ir jų ekonominė prasmė. Pirmoji dualumo teorema. Antroji dualumo teorema ir jos ekonominė prasmė. Transporto uždavinys. Būtinos ir pakankamos jo išsprendžiamumo sąlygos. Nesubalansuotas transporto uždavinys. Prioritetai fiktyviems tiekėjams ir gavėjams. Gamybinių pajėgumų išdėstymo uždavinys ir jo ryšys su transporto uždaviniu. Atsargų valdymo uždavinys kaip transporto uždavinys. Tiesiniai sveikaskaitiniai ir diskretūs uždaviniai. Karpymo uždavinys. Kuprinės (vienmatis ir daugiamatis), paskyrimų, komivojažieriaus uždaviniai. nežinomųjų panaudojimas uždaviniui su apribojimų alternatyvomis suformuluoti. Sveikaskaitinio programavimo uždavinių sprendimo problemos. Atkirtimo bei šakų ir rėžių algoritmai. Tiesinio programavimo uždavinių galimybės ir ribos. Netiesinio programavimo uždavinių bendras formulavimas ir grafinis atvaizdavimas. Iškiliojo programavimo uždavinys. Globalaus ir lokalaus optimumų sutapimas. Būtinos ir pakankamos iškiliojo programavimo uždavinio sprendimo sąlygos erdvėje Rn ir aibėje Rn+.
  Matematika, špera(18 puslapių)
  2007-09-25
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniai metodais

  Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniai metodais. Įmonėje yra keturi sektoriai, kurie gamina rozetes ir jungiklius. Reikia sudaryti tokį gamybos planą, kad atidavus gaminius būtų gautas didžiausias pelnas. Uždavinio matematinį modelį nusako tiesinių nelygybių sistema. Išvada.
  Matematika, uždavinys(3 puslapiai)
  2008-01-28
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-03
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (2)

  Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Įvadas. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (3)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analize matematiniais metodais. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-26
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (4)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-02
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (5)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-02
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (6)

  Užduotis: sudaryti optimalų gamybos planą ir pateikti analizę matematiniais skaičiavimais. UAB "Mendolita" gamina laminuotas grindis iš ąžuolo ir obelies. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-05
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (7)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas. Ir jo analizė matematiniais metodais. UAB "Gultas" gamina odinius fotelius ir sofas-lovas. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvados.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-20
 • Optimalus gamybos planas

  Įvadas. Uždavinio sąlyga: UAB "Valdo kompiuterinės sistemos" gamina modernius nešiojamuosius kompiuterius ir spausdintuvus. Vienam kompiuteriui pagaminti reikia – 1 900 Lt išleisti medžiagoms ir 300 Lt darbo užmokesčiui gamybos darbininkams, o vienam spausdintuvui atitinkamai – 650 ir 50 Lt. Pagamintų gaminių kainos: Kompiuterio – 3 500 Lt; Spausdintuvo – 1 200 Lt. Reikia sudaryti gamybos planą, kuris duotų didžiausią pelną, atsižvelgiant į šiuos apribojimus: Darbo užmokesčio fondas yra 150 000 Lt. Medžiagoms galima išleisti nedaugiau 1 350 000 Lt. Sprendimas. Išvados.
  Matematika, uždavinys(4 puslapiai)
  2007-07-03
 • Optimizavimo metodai

  Užduotis. Funkcijos tyrimas. Programos tekstas. Rezultatas. Minimizavimas esant skirtingiems intervalams. Minimizavimas esant skirtingoms procedūros pabaigos kriterijaus reikšmėms.
  Matematika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-31
 • Orientuotos atkarpos ir vektoriai

  Orientuotos atkarpos. Vektorių sąvoka. Vektoriaus sudėtis ir atimtis. Vektorių daugyba iš skaliarų. Plokštumos ir erdvės linealai. Plokštumos linealo bazės. Vektoriaus koordinatės. Erdvės linealo bazės.
  Matematika, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-14
 • Paklaidos ir jų šaltiniai

  Paklaidos ir jų šaltiniai. Absoliuti ir santykinė paklaidos. Vieno kintamojo funkcijų paklaidos. Daugelio kintamųjų funkcijų paklaidos. Atvirkštiniai paklaidų skaičiavimo uždaviniai. Lygių įtakų ir kiti principai. Iteracinių procesų teorija. Iteracinio proceso konvergavimo sąlygos. Paprastųjų iteracijų metodas. Geometrinė prasmė. Tikslumo įvertinimas iteracijų metode. Kirstinių metodas. Liestinių (Niutono) metodas. Vektoriaus ir matricos normos Vektoriaus norma. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas iteracijų metodu. Netiesinių lygčių sistemų sprendimas iteracijų metodu. Iteracijų metodo konvergavimo sąlygos. Funkcijų interpoliavimas. Interpoliavimo daugianario sudarymas. Splainai. Niutono-Koteso formulės.
  Matematika, špera(7 puslapiai)
  2008-06-10
 • Paprastieji procentai ekonomikoje (2)

  Paskolos ir palūkanos. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Vekseliai. Pirkimas išsimokėtinai. Pridėtosios vertės ir pelno mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Pelno mokestis. Verslo atsiperkamumas.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Parrondo paradoksas

  Įvadas. Susivokimui (žaidimas 1). Sudėtingesnis žaidimas (žaidimas 2). Abu žaidimai veda į pralaimėjimą. Du nesėkmingi žaidimai — sėkmė. Pirmąjį žaidimą aprašanti funkcija. Antrojo žaidimo pirmąją monetą (su sėkmės tikimybe 0,095) aprašanti funkcija. Antrojo žaidimo antrąją monetą (su sėkmės tikimybe 0,745) aprašanti funkcija. Antrąjį žaidimą aprašanti funkcija. Rezultatai. Charakteristikos. Išvados.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-01
 • Pirkimas išsimokėtinai

  Pirkimas išsimokėtinai. Palūkanos. Paprastosios palūkanos. Efektyvioji palūkanų norma. Lizingas. Uždaviniai.
  Matematika, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-02
Puslapyje rodyti po