Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Matematika>Matematikos namų darbai

Matematikos namų darbai (91 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Taikomoji matematika (4)

  Uždavinių sprendimai tiesinės algebros tema. Apskaičiuokite. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Rasti gamybos planą, kad būtų patenkinta paklausa. Sudaryti gamybos planą, kad realizavus gautume didžiausią pelną. Analizinės geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Plokštuma eina per tašką N (4; 5; 7) ir statmena vektoriui. Parašykite plokštumos lygtį. Duotas taškas M (5; 2; 9) ir plokštumos lygtis x + 2y + 2z + 3 =0. Raskite atstumą nuo plokštumos iki taško. Apskaičiuokite kampą tarp plokštumų. Duota bendroji plokštumos lygtis. Šią bendrąją plokštumos lygtį išreikškite ašine plokštumos lygtimi. Sudarykite tiesės lygtį, kuri eina per tašką M (1; 4; 6) ir kurios krypties vektorius yra... Rasti apskritimo lygtį, kai jo centras yra taškas C (2; 5) ir apskritimas eina per tašką M (7; 9). Sudarykite elipsės lygtį, kai jos židiniai yra Ox ašyje, o didžioji ašis lygi 14 ir mažoji ašis lygi 10. Hiperbolės židiniai yra Ox ašyje, realioji ašis lygi 10, atstumas tarp židinių lygus 18. Sudaryti lygtį ir asimptočių lygtis.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • Taikomoji matematika (7)

  Apskaičiuokite. Apskaičiuokite determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu ir determinantų pagalba. Ekonominės sistemos technologinė matrica. Koks turi būti gamybos planas, X= T, kad būtų patenkinta paklausa C= T? A ir B tipų gaminių gamybai naudojama trijų rūšių žaliava. A tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia 2 kg I rūšies žaliavos, 3 kg II rūšies ir 4 kg III rūšies žaliavos. B tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia atitinkamai 1, 2 ir 1 kg I, II ir III rūšies žaliavų. Atitinkamų žaliavų atsargos yra – 224, 428 ir 336 kg. Pelnas realizavus vieną A tipo gaminį yra 8 Lt, o vieną B tipo gaminį – 3 Lt. Sudarykite gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Pateikite finansų matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-02-11
 • Taikomoji matematika: Excel

  6 uždaviniai. 1 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį: Įmonė nori sudaryti optimalią gamybos programą , kad būtų gautas maksimalus pelnas. Programos nomenklatūrą sudaro tik du gaminiai: P1 ir P2. P1 produkcijos vienetas įmonei duoda 20 Lt. pelno, P2 – 30 Lt. pelno. Įmonė turi šiuos resursus, į kurių ribotumą reikia atsižvelgti. 2 uždavinys. Gaminiams P1 ir P2 gaminti naudojami frezavimo, tekinimo ir suvirinimo įrenginiai. Lentelėje duotos kiekvienos rūšies gaminio gamybai reikalingos sąnaudos. Kiek kiekvieno rūšies gaminių reikia pagaminti, norint gauti didžiausią pelną? 3 uždavinys. Tris miesto rajonus aprūpina duona du kombinatai. Pirmame rajone kasdien suvartojama a tonų duonos, antrame - b tonų duonos, trečiame - c tonų duonos. Kombinatas Nr.1 kasdien iškepa d tonų duonos, o kombinatas Nr.2 - e tonų duonos. Duonos išvežiojimo kaina nurodyta lentelėje litais už vieną toną. 4 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį. 5 uždavinys. Programa Excel išspręskite tiesinio programavimo uždavinį: Cecho bare gaminami 5 rūšių gaminiai. Kiek kiekvienos rūšies gaminių reikia pagaminti, norint gauti didžiausią pelną? Duomenys pateikti lentelėje. Kai n eilės numeris pateiktas grupės sąraše. 6 uždavinys: Sudarykite pigiausią pervežimo planą.N-eilės numeris grupės sąraše. Uždavinį galite išspręsti programa Excel.
  Matematika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-04-09
 • Taikomoji matematika: išvestinės, logaritmai

  Raskite pirmos eilės išvestinę. Sprendimas. Išdiferencijuokite duotas funkcijas. Sprendimas. Ištirkime funkciją ir nubraižykime jos grafiką. Sprendimas. Suintegruokite. Sprendimas. Pateikite tikimybių uždavinių pavyzdžių bei jų sprendimus. Duoti skaičiai: 1, 2, 3, 5, 7. Kiek skirtingų triženklių skaičių galima sudaryti, jeigu: Skaitmenys skaičiuje gali kartotis; Skaitmenys skaičiuje gali kartotis ir paskutinis skaitmuo yra 2. Sprendimas: Ant kortelių užrašomi skaičiai nuo 25 iki 50. Kortelės apverčiamos ir sumaišomos. Traukiama viena kortelė. Kokia tikimybė, kad ant kortelės užrašytas skaičius bus: 1) – dalus iš 5; 2) – nelyginis. Sprendimas. Krepšyje yra 8 obuoliai ir 6 kriaušės. Iš krepšio atsitiktinai išimtas vienas vaisius. Apskaičiuoti tikimybę, kad išimtas vaisius yra kriaušė. Apskaičiuoti tikimybę, kad išimtas vaisius yra obuolys. Sprendimas. Duota atsitiktinio dydžio skirstinių lentelė. Apskaičiuokite skaitines charakteristikas: Vidurkį; Dispersiją; Standartinį nuokrypį. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-12-23
 • Taikomosios matematikos užduotys

  Taikomosios matematikos užduotys. Taikomosios matematikos užduotys. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Apskaičiuokite. Atsakymas. Išspręskite grafiniu metodu šiuos tiesinio programavimo uždavinius. Sprendimas. Išspręskite šias sistemas kramerio metodu: Sprendimas. Išspręskite sistemas Atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas. Firma atidarė sąskaitą banke ir padėjo tam tikrą pinigų sumą. Pagal sutartį firmai mokamos sudėtinės palūkanos, kurios prie indėlio priskaičiuojamos kas pusę metų. Po metų toje sąskaitoje buvo 484000Lt, o po dviejų metų – 585640Lt kapitalas. Apskaičiuokite kokį kapitalą firma padėjo į sąskaitą, metinę palūkanų normą, bei pinigų sumą sąskaitoje po trejų metų nuo atidarymo pradžios. Sprendimas. Turite atsitiktinį dydį. Apskaičiuokite vidutinę reikšmę ir dispersiją. Atsakymas.
  Matematika, namų darbas(10 puslapių)
  2011-01-18
 • Tiesinio programavimo transporto uždavinys

  Kasdien 2 bandelių kepimo įmonės į reisą išleidžia 75 vienodus bandelių išvežiojimo automobilius. Marytės bandelių kepimo įmonė išleidžia 30, o Petriuko duonelių kepimo įmonė – 45 duonelių išvežiojimo automobilius. Visi įmonių bandelių pristatymo automobiliai siunčiami į 3 šviežių duonos ir pyrago gaminių parduotuves: Rimutės gardėsiai, Birutės pyragai, Stasio švieži gaminiai, kuriems atitinkamai reikia 15, 35 ir 25 duonos ir pyrago gaminius gabenančių automobilių siuntos. Atstumai (km) nuo bandelių kepimo įmonių ir gaminių parduotuvių pateikti lentelėje. Reikia sudaryti tokį bandelių išvežiojimo automobiliais planą, kad bandelių išvežiojimo reiso į gaminių parduotuves rida būtų mažiausia. Išvados.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-08-27
 • Tiesinio programavimo uždavinio apribojimo sistemos suvedimas į vienetinę bazę Gauso, Žordano metodu. Perėjimas į kitą bazę

  Užduotis: Suvesti sistemą į vienetinę bazę atžvilgiu nurodytu kintamųjų XB ir išspręsti sistemą, atžvilgiu šių kintamųjų. Pereiti į naują bazę XB1 pakeičiant vieną iš bazinių kintamųjų laisvu kintamuoju ir išspręsti sistemą šių kintamųjų atžvilgiu. Pasirinkus bet kurias laisvųjų kintamųjų reikšmes, apskaičiuoti vienos sistemos sprendinį ir patikrinti įstačius į pradinę sistemą. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tiesinio programavimo uždavinio grafinis sprendimas

  Užduotis: Firma gamina dvejų rūšių gaminius (be galo dalius) iš 4 tipų žaliavų. Žaliavos sunaudojimas atskirų rūšių vienam gaminiui pagaminti nurodytas matricoje A, žaliavų resursai nurodyti matricoje b. Pelnas pardavus vieną tam tikros rūšies gaminį nurodytas matricoje c. Sudaryti optimalų gamybos planą, apskaičiuoti maksimalų pelną. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tikimybių teorija (14)

  Savo pavardės raides atsitiktinai sudėkite į eilę. Kokia tikimybė, kad gausite savo pavardę? Sprendimas. Viso raidžių 8. Išspręskite: n žmonių atsitiktinai sodinami už apvalaus stalo. Apskaičiuokite tikimybę, kad du žmonės A ir B atsisės greta. Sprendimas. Atkarpoje, kurios ilgis m, atsitiktinai žymime tašką. Kokia tikimybė, kad šio taško atstumas iki atkarpos galų bus didesnis už ? Sprendimas. Ryšio kanalu nepriklausomai vienas nuo kito siunčiami trys signalai. Jų teisingumo (be klaidų) priėmimo tikimybės yra p1 = 0,65, p2 = 0,70 ir p3 = 0,70. Apskaičiuokite šių įvykių tikimybes. Sprendimas. Pirmoje urnoje yra m1 = 1 baltų ir n1 = 2 juodų, antroje – m2 = 3 baltų ir n2 = 1 juodų, o trečioje – m3 = 2 baltų ir n3 = 2 juodų rutulių. Iš pirmos urnos traukiame k1 = 1, o iš antros – k2 = 2 rutulių ir dedame į trečią urną, o po to iš trečiosios urnos traukiame vieną rutulį. Kokia tikimybė, kad jis bus baltas? Sprendimas. Du žaidėjai vienas po kito (A – pirmas, B – antras) traukia po vieną rutulį (grąžinamoji imtis) iš urnos, kurioje yra m = 2 baltų ir n = 1 juodų rutulių. Laimi tas, kuris pirmas ištraukia baltą rutulį. Apskaičiuokite šių įvykių tikimybes. Palyginkite žaidėjų A ir B laimėjimų galimybes, kai žaidimas begalinis. Sprendimas. Radijo aparatūra sudaryta iš n=400 elektroelementų. Vieno elemento sutrikimo per metus tikimybė lygi p = 0,01 ir nepriklauso nuo kitų elementų būsenos. Apskaičiuokite šių įvykių tikimybes: a) per metus sutriko m = 2 elementų, b) per metus sutriko ne mažiau kaip m = 2 elementų. Sprendimas. Atsitiktinis dydis X pasiskirstęs pagal normalųjį pasiskirstymo dėsnį, o jo parametrai yra m ir s. Apskaičiuokite tikimybes P(a £ X £ b), P(|X| > b). Užrašykite 2s taisyklę ir paaiškinkite jos geometrinę ir praktinę prasmes. Čia: m = 4, s = 1, a = 3, b = 5. Sprendimas. Parinkite parametrą g tokį, kad p(x) būtų tankio funkcija (grafikas). Užrašykite pasiskirstymo funkcijos analizinę išrašką, nubraižykite jos grafiką. Apskaičiuokite vidurkį, dispersiją ir tikimybę. Sprendimas. Atsitiktini dydžio X tankis yra px(x). Užrašykite dydžio Y pasiskirstymo funkciją Fy(y), tankį py(y) ir apskaičiuokite vidurkį MY, jei Y – lygiakraščio trikampio, kurio kraštinė X, plotas. Atsitiktinio dydžio X tankis apibrėžtas 12 užduotyje. Apskaičiuokite dydžio Y vidurkį ir dispersiją Duota seka nepriklausomų atsitiktinių dydžių X1, X2, Xk. Dydis Xk su vienodomis tikimybėmis gali įgyti tik dvi reikšmes ka arba -ka. Ar galioja šiai sekai didžiųjų skaičių dėsnis, kai parametras a = a1, a2? Jeigu galioja, užrašykite jį. Čia a1 = -7,5, a2 = 0,07. Sprendimas. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į santykinių dažnių histogramos formą ir skaitines imties charakteristikas, iškelkite atsitiktinio dydžio pasiskirstymo hipotezę. Raskite taškinius pasiskirstymo dėsnio parametrų įverčius (momentų arba maksimalaus tikėtinumo metodais). Pasinaudodami c2 arba Kolmogorovo suderinamumo kriterijais, patikrinkite neparametrinę empirinės pasiskirstymo funkcijos suderinamumo su teorine hipotezę. Paaiškinkite gautus rezultatus. Užrašykite generalinės aibės pasiskirstymo ir tankio funkcijų išraiškas. Sprendimas.
  Matematika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-09-24
 • Turto draudimo matematikos teorija verslo sistemose. Bonus-malus sistemos sukūrimas

  Sudaryti perėjimo matricą, kai duota 7 klasės ir nemažiau 4 avarijų. Pagal perėjimo matricą sudaryti Bonus-malus sistemą, t.y. iš kurios klasės į kurią. Parodyti, kaip pasiskirsto vairuotojai po klases nusistovėjus nagrinėjamai Bonus-malus sistemai, kai N=150000. Parodyti, kaip pasiskirsto vairuotojai po klases metų bėgyje. Apskaičiuoti metines įmokų sumas, kai pradinė įmoka 240Lt ,o per vieną klasę įmoka sumažėja 17% nuo pradinės įmokos vienodai visoms klasėms. Skaičiuoti keturių ženklų po kablelio tikslumu, sutarčių skaičių apvalinti.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-12-22
 • Turto draudimo matematinė teorija

  Užduotis. Sprendimas. Bonus – Malus sistemos taikymas.
  Matematika, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po