Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Matematika>Matematikos pristatymai

Matematikos pristatymai (36 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Plokštumos vektoriai

  PowerPoint pristatymas. Vektoriaus apibrėžimas. Vektorių rūšys. Vektorių sudėtis ir atimtis. Vektoriaus daugyba iš skaičiaus. Stačiakampė koordinačių sistema plokštumoje. Plokštumos taško koordinatės. Vektoriaus reiškimas koordinatiniais vektoriais. Vektorių sumos, skirtumo, vektoriaus ir skaičiaus sandaugos koordinatės. Vektoriaus ilgio reiškimas vektoriaus koordinatėmis. Vektorių skaliarinė sandauga. Dviejų vektorių statmenumo sąlyga. Kampo tarp vektorių skaičiavimas. Dviejų nenulinių vektorių kolinearumo požymis. Atkarpos vidurio taško koordinatės. Atstumas tarp dviejų taškų. Vektoriaus ilgio radimas.
  Matematika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-07
 • Senieji lietuviški matai dabartyje (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Kokius žinote senuosius lietuvių naudotus matavimo vienetus? Senovės lietuvių vartotų matavimo vienetų istorinė apžvalga. Senieji matavimo vienetai. Ilgio matai. Ploto matai. Žemės matai. Svorio matai. Tūrio matavimo vienetai. SI įvedimas į Lietuvą. Senųjų matų vertės SI sistemoje. Anketa. Ūkininko individualios veiklos matiniai duomenys. Taip atrodo paversti senoviniai matai. Išvados.
  Matematika, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-09-13
 • Simetrija

  PowerPoint pristatymas. Simetrija tiesės atžvilgiu. Simetrijos ašis. Simetrija taško atžvilgiu. Geometrinių figūrų simetrijos ašys. Simetriškų figūrų centro atžvilgiu pavyzdžiai.
  Matematika, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-11-28
 • Skaičiai. Skaičių dalumas

  PowerPoint pristatymas. Natūralieji skaičiai. Natūraliųjų skaičių rūšys. Lyginiai skaičiai. Nelyginiai skaičiai. Pirminiai skaičiai. Sudėtiniai skaičiai. Didžiausias bendrasis kartotinis. Mažiausias bendrasis kartotinis . Skaičių skyriai. Sveikieji skaičiai. Racionalieji skaičiai. Iracionalieji skaičiai. Realieji skaičiai. Uždaviniai : Skaičius 24 ir 18 išskaidykite pirminiais dauginamaisiais ir raskite šių skaičių didžiausią bendrąjį daliklį (DBD) ir mažiausią bendrąjį kartotinį (MBK). Sprendimas. Parašykite paprastąja trupmena, kuri figūros dalis nuspalvinta. Iš skaičių -3,7; -4; 5; 1,8; √2; π; 8; 150; 0; -1; 2 išrinkite: natūraliuosius skaičius, sveikuosius skaičius, sveikuosius neigiamuosius skaičius, racionaliuosius skaičius, iracionaliuosius skaičius. Tyrimo uždavinys. Testas: 10 klausimų su atsakymais.
  Matematika, pristatymas(32 skaidrės)
  2009-06-05
 • Spiralinis augimas ir fibonačio skaičiai

  PowerPoint pristatymas. Fibonačio seka. Aukso pjūvis. Gnomonai. Populiacijų kitimas. Tiesinis kitimas. Aritmetinės progresijos pirmųjų N narių suma. Eksponentinis kitimas. Eksponentinis augimas. Logistinis kitimas. 1 pavyzdys. 2 pavyzdys. 3 pavyzdys. 4 pavyzdys. 5 pavyzdys. Grafiškai pavaizdavę šiuos kitimus turėsime.
  Matematika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-10-10
 • Statistinis tyrimas: Akių spalva

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Spalva. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Daugiakampis. Skritulinė diagrama. Imties charakteristika. Išvados.
  Matematika, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-14
 • Stereometriniai kūnai

  PowerPoint pristatymas. Tetraedras. Taisyklingasis tetraedras. Figūros išklotinė. Figūros taikymas gyvenime. Įdomu. Tetraedo formulės. Tetraedro savybės. Uždaviniai.
  Matematika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-30
 • Stereometriniai kūnai (2)

  PowerPoint pristatymas. Rutulys. Rutulio nuopjova. Rutulio išpjova. Rutulio sluoksnis. Rutulio sluoksnio pagrindai. Rutulio pjūviai. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai rutuliai. Rutulys, įbrėžtas į kūgį. Apie piramidę apibrėžtas rutulys. Rutulio išklotinė. Pagrindinės rutulio formulės. Rutulio taikymas gyvenime. Jauko rutulys. Šviestuvai. Biliardo rutulys.
  Matematika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-09-11
 • Tiesinių lygčių su moduliu sprendimas

  PowerPoint pristatymas. Modulis. Tiesinių lygčių su modulių rūšys. Tiesinės lygtys su moduliu. Pavyzdžiai: |x + 4|= 7. |5x- 2|= |4x+ 2|. |5x-10|-5 =20x. |10x- 10|+|5x-20|= 30. |4- x|- x= |2x- 2|- 2. Uždaviniai savarankiškam darbui. Išvados.
  Matematika, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-03-15
 • Tikimybių teorija (12)

  PowerPoint pristatymas. Bandymas arba eksperimentas. Įvykis. Atsitiktinis įvykis. Būtinas įvykis. Negalimas įvykis. Elementarusis įvykis. Veiksmai su įvykiais. Klasikinis tikimybės apibrėžimas.
  Matematika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-12-31
 • Tikimybių teorija (13)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Atsitiktiniai įvykiai, jų veiksmai. Įvykių veiksmai. Veiksmų su įvykiais savybės. Įvykio tikimybės sąvoka. Statistinis tikimybės apibrėžimas. Klasikinis tikimybės apibrėžimas. Kombinatorikos formulės. Geometrinis tikimybės apibrėžimas. Apibendrintas tikimybės apibrėžimas. Pagrindinės teoremos. Teorema. Išvada. Teorema (Apibendrinta sumos teorema). Išvada. Pavyzdys. Teorema. Sąlyginė tikimybės. Teorema (apibendrinta sandaugos teorema). Teorema (pilnosios tikimybės formulė). Teorema (Bajeso formulė). Nepriklausomų įvykių schema. Teorema (Bernulio dėsnis). Atsitiktiniai dydžiai. Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Atsitiktinų dydžių veiksmai. Atsitiktinių dydžių pasiskirstymo charakteristikos. Pasiskirstymo funkcija. Pasiskirstymo funkcijos savybės. Pasiskirstymo tankis. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Vidurkis, Vidurkio savybės. Moda. Mediana. Kvantiliai. Dispersija. Dispersijos savybės. Kitos sklaidos charakteristika. Pradiniai ir centriniai momentai. Asimetrijos koeficientas. Ekscesas. Koreliacijos koeficientas. Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. Diskretieji skirstiniai. Binominis skirstinys. Puasono skirstinys. Tolydieji skirstiniai. Tolygusis skirstinys. Normalusis (Gauso) skirstinys. Skirstiniai susiję su normaliuoju skirstiniu. Stjudento t skirstinys. Fišerio F skirstinys.
  Matematika, pristatymas(98 skaidrės)
  2008-06-19
 • Tikimybių teorija (6)

  PowerPoint pristatymas. Bandymas arba eksperimentas. Įvykis. Atsitiktinis įvykis. Negalimas įvykis. Elementarusis įvykis. Veiksmai su įvykiais. Klasikinis tikimybės apibrėžimas.
  Matematika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-03-15
 • Vektoriai (3)

  PowerPoint pristatymas. Uždaviniai su vektoriais ir jų sprendimas. Raskite vektoriaus koordinates, kai... Kokio didumo kampus su koordinačių ašimis sudaro vektorius, kai... Ar kolinearūs vektoriai? Su kuria reikšme vektoriai yra kolinearūs? Kurie iš šių vektorių yra kolinearūs, kai...? Koordinačių plokštumoje nubraižykite keturkampį ABCD, kurio A(1; 2), B(4;2), C(7;-1) ir d(-3; -1). Nustatę rūšį, apskaičiuokite plotą. Keturkampio kraštinės sutampa su vektoriais. Nustatykite to keturkampio rūšį ir apskaičiuokite su jo įstrižainėmis sutampančių vektorių koordinates. Apskaičiuokite skaliarinę vektorių sandaugą. Dvi lygiagretainio kraštinės yra vektoriai. Apskaičiuokite to lygiagretainio kampus 10 tikslumu, kai... Taškai A, B ir C yra trikampio ABC viršūnės. Apskaičiuokite to trikampio kampus ir smailųjį kampą (10 tikslumu) tarp jo pusiaukraštinių, nubrėžtų iš viršūnių A ir C, kai... Nustatykite, ar keturkampis ABCD yra stačiakampis, kai... Piramidės ABCD viršūnės yra taškai A(3; 0; 1), B(-1; 4; 1), C(5; 2; 3) ir D(0; -5; 4). Apskaičiuokite atstumą nuo taško A iki sienos BCD pusiaukraštinių sankirtos taško E ir vektoriaus su briaunomis AB, AC ir AD sudaromų kampų kosinusus.
  Matematika, pristatymas(59 skaidrės)
  2007-06-29
 • Vektoriai (4)

  PowerPoint pristatymas. Vektorių sąvoka. Vektoriaus ilgis. Vienakrypčiai vektoriai. Lygiagretainio taisyklė. Daugiakampio taisyklė. Vektorių atimtis. Vektorių daugyba iš skaičių. Vektoriai koordinačių plokštumoje. Vektorių veiksmai ir koordinatės. Skaliarinės sandaugos apibrėžimas. Skaliarinės sandaugos reiškimas koordinatėmis.
  Matematika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-19
 • Vektoriai erdvėje. Koordinačių metodas erdvėje

  PowerPoint pristatymas. Vektorius. Kolinearieji erdvės vektoriai. Vektorių veiksmai. Vektorių daugyba iš skaičiaus. Vektoriaus koordinatės. Vektorių sumos, skirtumo, vektoriaus ir skaičiaus sandaugos koordinatės. Vektorių ilgio reiškimas vektoriaus koordinatėmis. Vektorių skaliarinė sandauga. Vektorių statmenumo sąlyga. Kampo tarp dviejų erdvės vektorių sąvoka. Kampo tarp dviejų erdvės vektorių skaičiavimas. Kampo tarp dviejų tiesių (susikertančių arba prasilenkiančių), radimas kai žinomos tų tiesių krypties vektorių koordinatės. Kosinusų kampų, kuriuos sudaro vektorius a su koordinatiniais vektoriais i, j, k apskaičiavimas. Erdvės vektorių kolinearumo sąlyga. Atkarpos vidurio taško koordinačių radimas. Atstumo tarp dviejų erdvės taškų skaičiavimo formulė. Vektoriaus ilgio skaičiavimo formulė, kai žinomos jo pradžios ir galo koordinatės. Sferos lygtis. Plokštumos lygtis. Kampo tarp tiesės ir plokštumos skaičiavimas, kai žinomos tiesės krypties vektoriaus koordinatės ir nenulinio vektoriaus, statmeno plokštumai, koordinatės. Kampo tarp dviejų α ir β skaičiavimas. Atstumo nuo taško iki plokštumos skaičiavimas.
  Matematika, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-01-01
 • Viduramžių matematika

  PowerPoint pristatymas. Viduramžių matematika. Kas yra matematika? Kaip matematiką apibūdino mokslininkai? Pitagoras. Platonas. R. Dekartas. G. Leibnicas. F. Engelsas. Įdomesni viduramžių matematikos įvykiai. Viduramžių matematikai.
  Matematika, pristatymas(9 skaidrės)
  2005-10-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po