Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Matematika>Matematikos namų darbai

Matematikos namų darbai (91 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematinė statistika (12)

  Excel byla. Pagal duomenis apie 22 ūkio išaugintą bulvių derlių, primelžto pieno kiekį ir šių produktų gamybos tiesiogines darbo sąnaudas. Nustatyti: kaip pakito darbo našumas gaminant pavienius produktus kiekvienais metais, lyginant su 2001 metais; kaip pakito darbo našumas analizuojamais laikotarpiais abiejų produktų gamyboje kartu paėmus. Apskaičiuoti absoliutines darbo sąnaudų pakitimo sumas, susidariusias dėl darbo našumo pasikeitimo. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti N apskrities respondentinių ūkininkų ūkių (14-53) pasiskirstymą pagal ūkininkų laikomų galvijų skaičių. Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkininkų ūkių skaičiaus absoliutinius ir santykinius dažnius bei galvijų skaičių tenkantį vienam ūkininko ūkiui. Gausą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti išvadas. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti 2 ūkio rapsų faktinio derlingumo bazinius ir grandininius dinamikos santykinius dydžius. Gautus rezultatus surašyti į lentelę ir sudaryti linijinę (stulpelinę) diagramą, vaizduojančią rapsų kitimą analizuojamu laikotarpiu. Apibendrinti gautus rezultatus. Pagal duomenis apie 27 bendrovės darbuotojų skaičiaus kaitą 2004m. Apskaičiuoti šios AB darbuotojų skaičiaus vidurkį sausio (balandžio, rugpjūčio, gruodžio ) mėnesį. Pagal duotus duomenis apie 6 apskrities namų ūkių vidutines disponuojamas pajamas ir vartojimo išlaidas 2003 metų. Mechaninės ranžiruotės atrankos būdu parinkti 10 namų ūkių ir: nustatyti piniginių (natūrinių) išlaidų maisto produktams priklausomybę nuo disponuojamų pajamų. Paaiškinti regresijos koeficientų prasmę. Apskaičiuoti teorines (hipotetines) piniginių (natūrinių) išlaidų maisto produktams reikšmes. Apskaičiuoti porinės koreliacijos koeficientą. Apskaičiuoti aproksimacijos paklaidą. Padaryti išvadas apie vartojimo išlaidų priklausomybę nuo disponuojamų pajamų, ryšių glaudumą ir jų patikimumą. Pagal 5,16 lentelės duomenis apie pagrindinių žemės ūkio produktų gamybą ir suvartojimą skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui 1990 - 2002 metais, apskaičiuoti bulvių gamybos grandininius dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius. Apskaičiuotus rodiklius surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti išvadas.
  Matematika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-12-01
 • Matematiniai uždaviniai ir sprendimai naudojant informacines technologijas

  Matematiniai uždaviniai ir sprendimai naudojant IT / Matematical problems and solutions using IT. 1. If you mix 3 liters of can A which contains 10% oil with 6 liters of can B which contains 40% oil, how much oil is in the mixture? Jei sumaišysi 3 litrus mišinio iš talpos A, kurio sudėtyje yra 10% alyvos, su 6 litrais mišinio iš talpos B, kurio sudėtyje yra 40% alyvos, kiek alyvos bus mišinyje? 2. You need a 15% acid solution for a certain test, but your supplier only ships a 10% solution and a 30% solution. Rather than pay the hefty surcharge to have the supplier make a 15% solution, you decide to mix 10% solution with 30% solution, to make your own 15% solution. You need 10 liters of the 15% acid solution. How many liters of 10% solution and 30% solution should you use? Tau reikia 15% rūgšties tirpalo tam tikram testui, bet tavo tiekėjas pristato tau tik 10% tirpalą ir 30% tirpalą. Geriau, kad nereikėtų mokėti didelės priemokos tam, kad tiekėjas pagamintų 15% tirpalą, tu nusprendi sumaišyti 10% tirpalą su 30% tirpalu, tam, kad pagaminti savo 15% tirpalą. Tau reikia 10 litrų 15% rūgšties tirpalo. Kiek litrų 10% tirpalo ir 30% tirpalo tau reikės naudoti? Vocabulary / Žodynėlis.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-24
 • Matricos (6)

  Matricos sąvoka. Tiesiniai veiksmai su matricomis. Papildomos sąlygos. Transponavimas. Matricų sudėtis. Matricų sandauga. Uždaviniai.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-06-18
 • Matricos (8)

  Išspręsti pateiktą lygtį. Duota. Sprendimas. Veiksmai su matricomis. Raskite matricos determinantą. Raskite duotųjų matricų sandaugas. Apskaičiuokite ketvirtosios eilės determinantą. Duota. Lygčių sistemą išspręsti Kraimerio metodu, o patikrinti gautus sprendimus Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Duoti taškai A B C. Skaičiavimai.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-22
 • Matricų sprendimas

  Savarankiškas namų darbas. Matricų sprendimas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą: atvirkštinės matricos metodu; taikydami Kramerio formules. Pavaizduokite grafiškai nelygybių sistemos sprendinių aibę. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-09-18
 • Molėtų gyventojų duomenų palyginimas su kitais Lietuvos miestais

  Projektas. Įvadas. Molėtų gyventojų pasiskirstymas mieste ir kaimuose. Molėtų gyventojų skaičiaus raida. Molėtų rajono gimstamumo ir mirtingumo skaičiaus palyginimas. Molėtų gyventojų skaičius pagal lytį. Ukmergės gyventojų skaičius pagal lytį. Neringos gyventojų skaičius pagal lytį. Molėtų gyventojų pagal lytį palyginamoji diagrama su kitais Lietuvos miestais. Molėtų gyventojai pagal amžiaus grupes. Pasvalio gyventojai pagal amžiaus grupes. Kauno gyventojai pagal amžiaus grupes. Molėtų gyventojų palyginimas pagal amžiaus grupes su kitais miestais. Vidutinė gyvenimo trukmė. Išvados.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-01-06
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-03
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (4)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-02
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (5)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-02
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (6)

  Užduotis: sudaryti optimalų gamybos planą ir pateikti analizę matematiniais skaičiavimais. UAB "Mendolita" gamina laminuotas grindis iš ąžuolo ir obelies. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-05
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (7)

  Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas. Ir jo analizė matematiniais metodais. UAB "Gultas" gamina odinius fotelius ir sofas-lovas. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvados.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-20
 • Paprastieji procentai ekonomikoje (2)

  Paskolos ir palūkanos. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Vekseliai. Pirkimas išsimokėtinai. Pridėtosios vertės ir pelno mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Pelno mokestis. Verslo atsiperkamumas.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Parrondo paradoksas

  Įvadas. Susivokimui (žaidimas 1). Sudėtingesnis žaidimas (žaidimas 2). Abu žaidimai veda į pralaimėjimą. Du nesėkmingi žaidimai — sėkmė. Pirmąjį žaidimą aprašanti funkcija. Antrojo žaidimo pirmąją monetą (su sėkmės tikimybe 0,095) aprašanti funkcija. Antrojo žaidimo antrąją monetą (su sėkmės tikimybe 0,745) aprašanti funkcija. Antrąjį žaidimą aprašanti funkcija. Rezultatai. Charakteristikos. Išvados.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-01
 • Pirmos ir antros eilės diferencialinės lygtys

  Pirmos ir antros eilės diferencialinių lygčių sprendimas. Bendrasis pavidalas. Sprendimo metodas. Pirmos eilės lygtys su atskiriamais kintamaisiais. Pirmos eilės homogeninės lygtys. Pirmos eilės tiesinės lygtys. Pirmos eilės Bernulio lygtys. Pilnojo diferencialo lygtys. Antros eilės diferencialinės lygtys. Antros eilės diferencialinių lygčių atskirieji atvejai. Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys (su pastoviais koeficientais). Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys (su pastoviais koeficientais). Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys (su kintamais koeficientais). Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys (su kintamais koeficientais). Antros eilės diferencialinės lygties sudarymas.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-05-23
 • Statistinis tyrimas Molėtų gimnazijoje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tikslas: sužinoti apie Molėtų gimnazijos moksleivių interesus. Uždaviniai. Darbo priemonės ir metodika. Darbo priemonės. Metodika. Darbo rezultatai, jų aptarimas. Darbo išvados. Anketos pavyzdys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (25).
  Matematika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-12-06
 • Statistinių duomenų analizė: kelintame aukšte gyvena draugai

  Iš viso buvo apklausti 24 moksleiviai. Pasitaikė, kad nei vienas negyveno aukščiau, nei 8 aukšte. Duomenys. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Grafikinių duomenų vaizdavimas: histograma, skritulinė diagrama, daugiakampis, laužtinė diagrama, taškinė diagrama, kūginė diagrama. Mediana. Imties vidurkis. Išvados.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-21
 • Taikomoji matematika

  Taikomosios matematikos namų darbai su programa MathCad. Apytikslis skaičiavimas, Furje eilutė.
  Matematika, namų darbas
  2005-12-19
 • Taikomoji matematika (10)

  Individualus savarankiškas darbas nr. 1. Savarankiško darbo užduotis 21 variantas. Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Pateikite 4 elementariųjų funkcijų atvirkštinių funkcijų radimo pavyzdžius. Pateikite 2 elementariųjų funkcijų pirmos ir antros eilės išvestinių skaičiavimo pavyzdžius. Ištirkite pasirinktą funkciją, nubrėžkite jos grafiką (funkcija turi turėti ekstremumus bei vingio taškus arba būti trūki).
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-05
 • Taikomoji matematika (11)

  Apskaičiuokite ribas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį, bei nubraižykite grafiką,. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Kūrybinis darbas. Randame funkcijos išvestinę. Nustatome iškilumo taškus. Braižome grafiką.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-02-25
 • Taikomoji matematika (12)

  Cilindrinis rezervuaras, kurio aukštis h metrų ir pagrindo spindulys R metrų, pastatytas vertikaliai ir pripildytas vandens. Per kokį laiką (minutėmis) vanduo, esantis rezervuare, ištekės ir jo per apskritą r spindulio skylę, esančią dugne? Kambaryje, kuriame temperatūra T 0C, kūnas per t min. atvėso nuo T1 iki T2 0C. Raskite kūno temperatūros kitimo dėsnį. Per kiek laiko kūnas atvės iki T3 0C? Lagranžo interpoliacinis daugianaris. Niutono interpoliacinis daugianaris. Priedai (Excel byla: Oilerio metodas, Oilerio pataisytas metodas, Oilerio modifikuotas metodas, Ketvirtos eilės Rungės ir Kutos metodas, Lagranžo interpoliacinis polinomas, Niutono interpoliacinis polinomas).
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-05
Puslapyje rodyti po