Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pirmykštės funkcijos, integralai

  PowerPoint pristatymas. Kreivinės trapecijos plotas. Niutono ir Leibnico formulė. 12 klasės matematikos vadovėlio 11 skyriaus uždavinių sprendimas. Nubraižykite funkcijos f(x)=1-2x pirmykštės funkcijos grafiką, einantį per A(0;2). Raskite tokią funkciją F(x), kad būtų F/(x) =2-4x ir F(1)=6. Kas daugiau. Įrodykite, kad. Brėžinyje pavaizduota parabolė. a) Užrašykite f(x) išraišką. b) Apskaičiuokite f|(x). c) Raskite plotą figūros apribotos f(x) ir f|(x)grafikais. Raskite funkcijos f(x) išraišką. Kurią kvadrato dalį sudaro nuspalvinta figūra?. 7.Duota parabolė y=x2+4 a)Raskite lygtis šios parabolės liestinių, nubrėžtų per tašką O(0;0). b) Apskaičiuokite plotą kreivinio trikampio, apriboto parabole ir liestinėmis c) Apskaičiuokite trikampio su viršūnėmis taške O (0;0) ir lietimosi taškuose plotą. Kurią šio trikampio dalį sudaro b) dalyje apskaičiuotas kreivinis trikampis? 8.Duota funkcija f(x)=. a) Raskite lygtis funkcijos grafiko liestinių, sudarančių su Ox ašimi 450 kampą. b) Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos funkcijos f(x) grafiku ir tiesės atkarpa, jungiančia koordinačių pradžią su lietimosi tašku (x≥0,y≥0). Duotos dvi funkcijos. Pavaizduokite figūrą, apribotą f(x) ir g(x) grafikais, ir apskaičiuokite jos plotą. Duotos dvi funkcijos. Pavaizduokite figūrą, apribotą f(x) ir g(x) grafikais ir apskaičiuokite jos plotą. Figūrą riboja funkcijos f(x) = x2+2ax+a2 grafikas, abscisių ašis, tiesės x=0, x=2 a) Įrodykite, kad šios figūros plotas yra. b) Su kuria a reikšme figūros plotas mažiausias? c) Kuo ypatinga figūros forma, kai jos plotas mažiausias? 12.Kreivinė trapecija, apribota funkcijų f(x)=x2 ir g(x)= grafikais, sukama apie abscisių ašį. Raskite sukamos figūros plotą ir gauto sukinio tūrį. 13.Kreivinė trapecija, apribota funkcijų f(x)=x3 ir g(x)= grafikais, sukama apie abscisių ašį. Raskite sukamos figūros plotą ir gauto sukinio tūrį. 34.(uždavinyno). Nubraižykite figūrą, kurios plotą išreiškia integralas. Apskaičiuokite tos figūros plotą. 60.Kūnas juda tiese greičiu v(t)=2t+3(m/s). Per kiek sekundžių nuo judėjimo pradžios jis nueis 88m? Apskaičiuokite.
  Matematika, pristatymas(25 skaidrės)
  2011-06-10
 • Pirmos ir antros eilės diferencialinės lygtys

  Pirmos ir antros eilės diferencialinių lygčių sprendimas. Bendrasis pavidalas. Sprendimo metodas. Pirmos eilės lygtys su atskiriamais kintamaisiais. Pirmos eilės homogeninės lygtys. Pirmos eilės tiesinės lygtys. Pirmos eilės Bernulio lygtys. Pilnojo diferencialo lygtys. Antros eilės diferencialinės lygtys. Antros eilės diferencialinių lygčių atskirieji atvejai. Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys (su pastoviais koeficientais). Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys (su pastoviais koeficientais). Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys (su kintamais koeficientais). Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys (su kintamais koeficientais). Antros eilės diferencialinės lygties sudarymas.
  Matematika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-05-23
 • Pitagoras

  PowerPoint pristatymas. Kas yra Pitagoras? Biografija. Vaikystė. Pitagoras Egipte. Tolesnis Pitagoro gyvenimas. Asmenybė. Pitagoro nuopelnai. Pitagoro teorema. "Mathematikoi". Pitagoras ir muzika. Pitagoro muzikiniai atradimai. Įdomybės. Magiškasis Pitagoro kvadratas. Pitagoro sentencijos. Pitagoro taurė. Išvada.
  Matematika, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-06-22
 • Pitagoras ir jo moksliniai pasiekimai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pitagoro biografija. Paprasčiausias teoremos įrodymas. Senovės kinų įrodymas. Pitagoro teoremos įrodomas egiptietiškojo trikampio atveju. Senovės indų įrodymas. Euklido įrodymas. Pabaiga.
  Matematika, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-05-18
 • Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai. Kiti garsūs matematikai

  Pitagoro teorema, jos įrodymo būdai, kiti garsūs matematikai. Įvadas. Pitagoro biografija. Nealgebriniai teoremos įrodymai. Paprasčiausias įrodymas. Senovės kiniečių įrodymas. Senovės indų įrodymas. Euklido įrodymas. Algebriniai teoremos įrodymai. Įžanga. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Pabaiga.
  Matematika, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-06
 • Planimetrija

  11 planimetrijos uždavinių, skirtų 9 - 11 klasės mokiniams. Sprendimai su paaiškinimais, brėžiniais.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-07-03
 • Planimetrija (3)

  Planimetrijos kartojimas. Sinusų teorema. Kosinusų teorema. Jei apskritimas įbrėžtas į trikampį. Jei apskritimas apibrėžtas apie trikampį. Jei keturkampis apibrėžtas apie apskritimą. Jei keturkampis įbrėžtas į apskritimą. Pusiaukraštinių savybių taikymas. Trikampio ploto formulės. Pusiaukampinių savybių taikymas. Trikampio aukštinės savybės. Uždaviniai su plotų santykiu. Trapecijos savybių taikymo uždaviniai. Jei trikampis statusis. Lygiagretainis. Rombas. Stačiakampis. Kvadratas. Kampai. Liestinių savybės. Kirstinių savybė. Stygų savybė. Iškilasis daugiakampis. Skritulys ir jo dalys.
  Matematika, konspektas(4 puslapiai)
  2012-02-23
 • Planimetrija, stereometrija, vektoriai

  Trikampio pusiaukraštinės, pusiaukampinės ir aukštinės apibrėžimai. Trikampio vidurinės linijos apibrėžimas ir savybė. Trikampio pusiaukampinės savybė. Trikampio lygumo požymiai. Trikampio nelygybė (ryšys tarp trikampio kraštinių). Trikampio ploto formulės. Trikampio panašumo požymiai. Kokios yra panašių trikampių kraštinės ir kampai? Sinusų teorema ir išvada iš jos. Kosinusų teorema. Kokiam trikampiui ji taikoma ir ką pagal ją galima apskaičiuoti? Lygiakraščio trikampio kraštinės išraiška per r ir R (įbrėžto ir apibrėžto trikampio spinduliai). Trikampio pusiaukraštinių savybė. Įbrėžto į trikampį ir apibrėžto apie trikampį spindulių formulės, kai trikampis netaisyklingas. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Stataus trikampio smailaus kampo sinuso, kosinuso, tangento, kotangento apibrėžimai. Stačiojo trikampio smailių kampų suma. Stačiojo trikampio lygumo požymiai. Apie statųjį trikampį apibrėžto apskritimo spindulys. Kokį keturkampį vadiname lygiagretainiu? Lygiagretainio požymiai. Lygiagretainio įstrižainių požymiai. Lygiagretainio įstrižainių ir kraštinių ryšys. Lygiagretainio ploto formulės. Rombo įstrižainių savybės. Rombo ploto formulės. Kvadrato įstrižainių savybės. Kvadrato ploto formulės. Kokį keturkampį vadiname trapecija? Kokią trapeciją vadiname stačiąja, lygiašone? Trapecijos vidurinės linijos apibrėžimas ir savybė. Trapecijos ploto formulės. Kada apie keturkampį galima apibrėžti apskritimą? Kada į keturkampį galima įbrėžti apskritimą? Stačiakampio ploto formulės. Kokie taškai vadinami simetriškais taško, tiesės, plokštumos atžvilgiu? Kaip vadinamos tos simetrijos? Panašių figūrų plotų ir perimetrų santykis. Kam yra lygi iškiliojo n-kampo kampų suma? Stačiojo trikampio statinio išraiška per įžambinę ir jos projekciją įžambinėje. Stačiojo trikampio aukštinės, nubrėžtos iš status kampo viršūnės išraiška per statinių projekcijas. Centrinio kampo apibrėžimas ir kam lygus jo didumas? Įbrėžtinio kampo apibrėžimas ir kam lygus jo didumas? Kam lygus didumas įbrėžtinio kampo, kuris remiasi į pusapskritimį? Kokią tiesę vadiname apskritimo liestine? Apskritimo liestinių, nubrėžtų iš vieno taško, savybė. Apskritimo liestinės ir kirstinės, nubrėžtų iš vieno taško, savybė. Susikertančių apskritimo stygų savybė. Apskritimo ilgio žymėjimas ir formulė jam apskaičiuoti. Apskritimo lanko ilgio formulė. Ką vadiname trikampio kampo priekampiu ir koks jo ryšys su vidaus kampu (pagal didumą)? Ką vadiname kampu tarp pasvirosios ir plokštumos. Ką vadiname kampu tarp prasilenkiančių tiesių. Ką vadiname dvisieniu kampu? Kaip jį žymime? Ką vadiname dvisienio kampo linijiniu kampu? Kam lygus dvisienio kampo didumas? Tiesės ir plokštumos lygiagretumo požymis. Tiesės ir plokštumos statmenumo požymis. Trijų statmenų teorema. Atvirkštinė statmenų teorema. Dviejų plokštumų lygiagretumo požymis. Dviejų plokštumų statmenumo požymis. Ką vadiname vektoriumi? Kas yra jo ilgis ir kaip jį žymime? Vektorių sudėties trikampio taisyklė. Kokie vektoriai vadinami kolineariais? Kaip vektorių galima išreikšti koordinatiniais vektoriais? Kaip rasti vektoriaus koordinates, kai žinome jo pradžios ir galo koordinates? Vektorių sumos, skirtumo ir sandaugos iš skaičiaus koordinatės. Vektorių skaliarinė sandauga. Dviejų vektorių skaliarinę sandaugą skaičiuojame pagal formulę. Kam yra lygi vektoriaus ir jo paties skaliarinė sandauga? Kampo tarp vektorių apskaičiavimo taisyklė. Vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlyga. Vektoriaus ilgio apskaičiavimas, kai žinome jo koordinates. Atstumo tarp dviejų taškų formulė. Atkarpos vidurio taško koordinačių apskaičiavimas. Apskritimo lygtis. Jei M – atkarpos AB vidurio taškas, O – bet kuris plokštumos (erdvės) taškas, kaip galima vektorių OM išreikšti vektoriais OA ir OB? Jei M–trikampio ABC pusiaukraštinių susikirtimo taškas, O – bet kuris plokštumos (erdvės) taškas, kaip galima vektorių OM išreikšti vektoriais OA, OB ir OC? Kokios yra koordinatinių vektorių i, j ir k koordinatės, koks jų ilgis ir kokia kryptis? Kaip galima vektorių skirtumą AB – DB pakeisti į sumą ir kam bus ta suma lygi? Kaip vadinami vektoriai a ir –a, koks jų ilgis, kryptis ir koordinatės?
  Matematika, konspektas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Plokštieji grafai

  Pradinės sąvokos. Izomorfiniai grafai. Grafo praplėtimas. Grafo sutraukimas. Grandinė. Grafo siena. Multigrafas. Ciklo ilgis. Viršūnės laipsnis. Incidentiškumas briaunos ir viršūnės. Įvadas. Plokščiųjų grafų požymiai. Kaip grafai pritaikomi uždavinių sprendimui? Oilerio formulė. Plokščiojo grafo savybės. Plokščiojo grafo dažymas. Plokščiojo grafo pavyzdžiai.
  Matematika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-30
 • Plokštumos ir tiesės erdvėje

  Plokštumos ir tiesės erdvėje. Tiesės erdvėje, apibrėžtos dviejų plokštumų sankirta kanoninė lygtis. Bendroji plokštumos lygtis ir jos atskirieji atvejai. Normalioji plokštumos lygtis. Kampas tarp dviejų plokštumų. Plokštumų grįžtė. Kampas tarp dviejų tiesių erdvėje. Tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtis. Taško atstumas iki plokštumos. Taško atstumas iki tiesės erdvėje. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Plokštumų pluoštas. Plokštuma išvesta per 5 taškus.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Plokštumos vektoriai

  PowerPoint pristatymas. Vektoriaus apibrėžimas. Vektorių rūšys. Vektorių sudėtis ir atimtis. Vektoriaus daugyba iš skaičiaus. Stačiakampė koordinačių sistema plokštumoje. Plokštumos taško koordinatės. Vektoriaus reiškimas koordinatiniais vektoriais. Vektorių sumos, skirtumo, vektoriaus ir skaičiaus sandaugos koordinatės. Vektoriaus ilgio reiškimas vektoriaus koordinatėmis. Vektorių skaliarinė sandauga. Dviejų vektorių statmenumo sąlyga. Kampo tarp vektorių skaičiavimas. Dviejų nenulinių vektorių kolinearumo požymis. Atkarpos vidurio taško koordinatės. Atstumas tarp dviejų taškų. Vektoriaus ilgio radimas.
  Matematika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-03-07
 • Polimerinių medžiagų paviršių profilogramų modeliavimas

  Summary. Įžanga. Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Atsitiktinių funkcijų charakteristikos. Stacionarioji atsitiktinė funkcija. Profilogramos modelis kaip normaliojo atsitiktinio proceso realizacija. Ergodinės stacionariosios atsitiktinės funkcijos charakteristikų nustatymas pagal vieną realizaciją. Modeliavimo algoritmas. Monte-Karlo metodas. Slenkančio sumavimo metodas. Tiriamoji dalis. Profilogramų tyrimas. Modeliavimas. Autokoreliacinės funkcijos priklausomybė nuo abrazyvinio popieriaus. Programinė realizacija ir instrukcija vartotojui. Išvados. Priedai (5).
  Matematika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2008-01-31
 • Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu

  Santrauka. Įvadas. Naudojami metodai. Potvynio hidrografo modelio kintamieji. Beta tikimybinio tankio funkcija (ttf). Beta funkcijos išreiškimas per Gama funkciją. Nemuno potvynio matematinis modeliavimas. Modeliavimo duomenų aprašymas. Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu. Tikslumo vertinimas. Modelio vystymas. Kitų skirstinių panaudojimas potvynio aproksimacijai. Nupjautojo normalinio skirstinio taikymas potvynio aproksimacijai. Gama skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Trikampio skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Išvados.
  Matematika, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-04
 • Racionaliųjų funkcijų metodas. Padė aproksimacija

  Kursinis darbas Nr.1 Teorija. Užduotis: Elementariosios funkcijos arctg(x) reikšmių apskaičiavimas panaudojant racionaliųjų funkcijų metodą- Padė aproksimaciją. Duotos funkcijos aprašymas. Laipsniškų eilučių metodas. Padė aproksimacija. Hornerio schema. Programų tekstai. Tiriamoji programa. Tiriamosios programos aprašymas. Galutinė programa. Galutinės programos aprašymas. Duomenys ir rezultatai. Duomenų failas. Rezultatų failas. Lyginamoji analizė.
  Matematika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-10-27
 • Renė Dekartas (5)

  Įvadas. Tema. R. Dekarto biografija. Žmonės liudija. Filosofija pagal Dekartą. Svarbiausi darbai. Uždaviniai. Išvados.
  Matematika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-22
 • Renė Dekartas. Karlas F. Gausas. Antanas Baranauskas

  Renė Dekartas. R. Dekarto pasiekimai matematikoje. R. Dekarto kūno ir proto dualizmo išraiška. Pažinimo subjekto apibrėžimas. Karlas Frydrichas Gausas. Gauso dėsnis. Gauso metodas. Gauso principas. Gauso teorema. Gauso vienetų sistema. Antanas Baranauskas.
  Matematika, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-23
 • Ribų skaičiavimas. Apibrėžtiniai integralai. Funkcijos tyrimas

  Apskaičiuokite ribas. Kūrybinis darbas. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį. Suintegruokite. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2007-03-05
 • Rizikos teorija verslo sistemose

  PDF formatas. Įvadas. Ekonominių uždavinių sprendimo matematiniai metodai. Matematinio modelio sudarymas. Draudimas ir jo vystymosi raida. Klasikinis draudimo matematinis modelis. Draudimo ekonomika. Naudos funkcija. Rizikos matematiniai modeliai. Individualios rizikos matematinis modelis. Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumos skirstiniai. Kolektyvinės rizikos matematinis modelis vienam periodui. Alternatyvūs kolektyvinės rizikos matematiniai modeliai. Atsitiktinio skaičiaus atsitiktinių dydžių sumos aproksimavimas. Kolektyvinės rizikos matematinis modelis ilgalaikiam periodui. Atstatymo (sureguliavimo) koeficientas.
  Matematika, konspektas(27 puslapiai)
  2005-11-03
 • Senieji lietuviški matai dabartyje

  Įvadas. Darbo tikslas – prisiminti senuosius matavimo vienetus, juos paversti į dabartinius. Kokius žinote senuosius lietuvių naudotus matavimo vienetus? Senoviniai matavimo vienetai. Senųjų matavimo įvairovės painiava. Senovės lietuvių vartotų matavimo vienetų istorinė apžvalga. Senųjų matų vertės SI sistemoje. Dabar naudojami matai - senaisiais. Išvados. Priedai (4).
  Matematika, referatas(16 puslapių)
  2010-09-13
 • Senieji lietuviški matai dabartyje (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Kokius žinote senuosius lietuvių naudotus matavimo vienetus? Senovės lietuvių vartotų matavimo vienetų istorinė apžvalga. Senieji matavimo vienetai. Ilgio matai. Ploto matai. Žemės matai. Svorio matai. Tūrio matavimo vienetai. SI įvedimas į Lietuvą. Senųjų matų vertės SI sistemoje. Anketa. Ūkininko individualios veiklos matiniai duomenys. Taip atrodo paversti senoviniai matai. Išvados.
  Matematika, pristatymas(19 skaidrių)
  2010-09-13
Puslapyje rodyti po