Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematika (9)

  Neapibrėžtinis integralas. Apibrėžtinis integralas. Srities plotas. Masių centro koordinatės. Sukinio paviršiaus plotas ir tūris.
  Matematika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Matematika bankininkystėje

  Įvadas. Bankų istorija. Lietuvos bankas. Bankų pinigai. Procentai. Procentai ir promilės. Pagrindiniai procentų uždaviniai. Palūkanos. Pagrindinės sąvokos. Paprastosios palūkanos. Kaupimas naudojant paprastąsias palūkanas. Sudėtinės palūkanos. Kaupimas naudojant sudėtines palūkanas. Nominalioji ir efektyvioji palūkanų norma. Kapitalo dvigubėjimas. Diskontas. Periodiniai mokėjimai. Finansinė renta. Amžinoji renta. Finansinės rentos dabartinė vertė. Infliacija. Kreditas. Trumpalaikis kreditas. Laipsniškas kredito grąžinimas. Kredito konversija. Išvados.
  Matematika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Matematika ir jos žymioji istorija

  Matematika ir jos žymioji istorija. Pitagoras. Euklidas. Matematikos sąvokos. Matematikos terminas. Matematikos taikymo sritys. Matematinės teorijos.
  Matematika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Matematikai

  Referatas "Juos domino matematika". Žanas Dalamberas. Renė Dekartas. Žanas Batistas Žozefas Furjė. Gotfridas Vilhelmas Leibnicas. Pitagoras. Leonardas da Vinčis.
  Matematika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Matematikos funkcijos

  Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtis. Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė. Funkcijos diferencijuojamumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Logaritminio diferencijavimo metodas. Parametrinėmis lygtimis duotų funkcijų diferencijavimas. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lopitalio taisyklė. Diferencialas ir jo savybės. Diferenciavimo pritaikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Bendroji funkcijų tyrimų schema. Ekstremumai. Kreivės asimptotės. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijų dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas diferencialai. Sudėtinės funkcijos diferencijavimas. Neišreikštinių funkcijų diferenciavimas dalinių išvestinių pagalba. Kelių kintamųjų funkcijų aukštesnių eilių diferenciavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų ekstremumai.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Matematikos istorija

  Iš matematikos istorijos. Aritmetinių ženklų veiksmai. Skaitmenys. Daugybos lentelė. Trupmenos senovės Egipte. Kablelis. Procentai. Aritmetika. Galvosūkiai bei jų atsakymai. Skaičių kryžiažodis. Uždaviniai.
  Matematika, referatas(11 puslapių)
  2005-09-17
 • Matematikos istorija (2)

  Rašinys apie matematikos istoriją. Aritmetika. Logaritmai. Algebra ir geometrija. Garsieji matematikai.
  Matematika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-01-29
 • Matematikos istorija (3)

  Pirmieji matematikos žingsniai. Helenistinių ir Romos laikų matematika. Helenizmo laikotarpio svarbiausieji bruožai. Euklido "Pradmenys". Uždaviniai. Euklido V postulato problema. Archimedas: klasikinės graikų matematikos pabaiga. Romos imperijos laikų matematika. Logistika.
  Matematika, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-29
 • Matematikos istorija (4)

  Prie matematikos ištakų. Pirmieji matavimai. Ilgio ir pločio matai. Svorio (masės) matai. Tūrio matai ir saikai. Matematikos mokslas Lietuvoje.
  Matematika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Matematikos istorija: Pirmieji matematikos žingsniai

  Ankstyvoji senovės Graikijos matematika. Matematikos mokslo atsiradimas. Pitagoriečių skaičių fetišizmas. Pitagoro teorema ir pirmoji matematikos krizė. Geometrinės algebros suklestėjimas. Zenono Elėjiečio aporijos. Demokrito atomizmas. Platono matematinė programa. Aristotelis apie matematikos esmę.
  Matematika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-10
 • Matematikos mokymo metodika

  Pradinės matematikos mokymo raida Vakarų Europoje, Rusijoje ir Lietuvoje iki 1918 metų. Matematikos mokymo tobulinimas Lietuvos pradinėje mokykloje (1918-2008). Dydžiai ir jų matavimas. Temperatūros matavimų mokymas(-is). Ilgio matų mokymas(-is). Vertės matų mokymas(-is). Talpos matų mokymas(-is). Masės matų mokymas(-is). Supažindinimas su laiko matais metodika. Ploto sąvokos sudarymas ir ploto matų mokymo metodika. Matinių skaičių stambinimo ir smulkinimo metodika. Veiksmai su matiniais skaičiais pradinėse klasėse. Tekstinių aritmetinių uždavinių sąvoka, jų sprendimo reikšmė. Tekstinių aritmetinių uždavinių klasifikavimo problema. Paprastų tekstinių aritmetinių uždavinių, sprendžiamų sudėtimi, rūšys bei jų sprendimo mokymo metodika. Paprastų tekstinių aritmetinių uždavinių, sprendžiamų atimtimi, rūšys bei jų sprendimo mokymo metodika. Paprastų tekstinių aritmetinių uždavinių, sprendžiamų daugyba, rūšys bei jų sprendimo mokymo metodika. Paprastų tekstinių aritmetinių uždavinių, sprendžiamų dalyba, rūšys bei jų sprendimo mokymo metodika. Paprastų tekstinių aritmetinių uždavinių sprendimas ir jų sudarymas. Sudėtinių tekstinių aritmetinių uždavinių sprendimo etapai. Sudėtinių tekstinių aritmetinių uždavinių pagrindiniai tipai ir jų sprendimo metodika. Pagrindiniai tekstinių aritmetinių uždavinių vertinimo kriterijai. Tekstinių aritmetinių uždavinių sprendimo mokymo būdai. Skaitiniai reiškiniai ir veiksmų tvarka juose. Skaitiniai reiškiniai su nežinomaisiais ir raidinės simbolikos naudojimas. Nelygybių įvedimas pradinėse klasėse. Lygčių sprendimas pradinėse klasėse. Geometrijos elementų mokymo metodika I-II klasėje. Djenešo figūrų naudojimas pradinėse klasėse. Geometrijos elementų mokymo metodika III-IV klasėje. Kombinatorikos elementų naudojimas pradinėse klasėse. Tikimybių teorijos elementų naudojimas pradinėse klasėse. Statistikos pradmenų taikymas pradinėse klasėse. Matematikos namų darbai, jų skyrimo ir tikrinimo metodika. Paprastųjų matematikos sąsiuvinių naudojimo metodika. Matematikos mokymo knygos mokytojams bei kitos pagalbos spausdintos matematikos priemonės. Matematikos pamokų tipai, jų struktūra, akcentuojant mintinio skaičiavimo pratybų ir matematinio diktanto pravedimas.
  Matematika, konspektas(24 puslapiai)
  2011-03-21
 • Matematikos mokymo organizavimas

  Matematikos mokymo organizavimas. Pamoka ir jai keliami reikalavimai. Matematikos pamokos struktūra. Mokytojo rengimosi sistema. Matematikos pamokos analizė. Matematikos namų darbai ir jų tikrinimas. Matematikos žinių ir mokėjimų tikrinimas ir vertinimas. Matematikos mokymo priemonės. Uždaviniai. Aritmetinė progresija. Geometrinė progresija.
  Matematika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-23
 • Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimo programa

  Raidinis reiškinys. Reiškinio reikšmės. Reiškinių pertvarkymas. Trupmeniniai reiškiniai. Algebrinių trupmenų daugyba ir dalyba. Algebrinių trupmenų sudėtis ir atimtis. Rekomenduojami uždaviniai. Atsakymai.
  Matematika, referatas(12 puslapių)
  2006-02-01
 • Matematikos pasaulio pažinime

  "Pagrindinis šiandienos bruožas - lėkštumas". Įvadas. Lėkštumas. Pažinimo būdai.
  Matematika, rašinys(3 puslapiai)
  2007-05-18
 • Matematikos projektas: širdies ligos

  Nubraižykite nikotino pasiskirstymo skritulinę diagramą. Sakykime, kad tiriame 100 nerūkančiųjų ir 100 rūkančiųjų. Jei staigus infarktas ištiko 5 nerūkančiuosius, tai kiek tokių atvejų apytikriai turėtų būti tarp rūkančiųjų? Jei lėtiniu bronchitu serga 10 nerūkančiųjų, tai kiek apytikriai rūkančiųjų turėtų sirgti šia liga? Kiek tai sudarys procentų? Vidutinė Lietuvos gyventojų amžiaus trukmė tokia: vyrų – 62, moterų – 67 metai. Kokia amžiaus trukmė surūkančių 2 pakelius per dieną ir daugiau: a) vyrų; b) moterų. Sakykime, kad užkietėjęs rūkalius surūko 20 cigarečių pakelius per dieną. Per kiek dienų jis gauna tokį benzpireno kiekį, kuris sukelia vėžį bandomajam gyvūnui? Kiek pinigų išleidžia jis per metus cigaretėms, jei vienas pakelis kainuoja 3 Lt? Išreikškite per parą kraujagyslėmis pervaromo kraujo kiekį gramais ir parašykite tą skaičių standartine išraiška. Apskaičiuokite, kiek susitraukimų daugiau per parą padaro rūkančio žmogaus širdis nei nerūkančio, ir kiek susitraukimų tai sudarys per metus? Įsivaizduokite, kad jūs pradedate rūkyti po vieną pakelį (20 cigarečių) per dieną septintoje klasėje ir vis dėlto išgyvenate vidutinį Lietuvos gyventojų amžių. Kiek kilogramų tabako dervos per visą jūsų gyvenimą susikauptų organizme, jei pats organizmas neapsivalytų? Kiek apytiksliai automobilių (sakykime, kainuojančių 30000 Lt) jūs prarūkysite per visą gyvenimą, jei rūkysite net ne pačias brangiausias (sakykime, po 3 Lt už pakelį) cigaretes?
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-07
 • Matematikos taisyklės 7 klasei

  PowerPoint pristatymas. Teigiamųjų ir neigiamųjų skaičių veiksmai. Priešingieji skaičiai. Skaičiaus modulis. Skaičių palyginimas. Teigiamųjų ir neigiamųjų skaičių sudėtis. Teigiamųjų ir neigiamųjų skaičių atimtis. Kelių skaičių sudėtis ir atimtis. Algebrinė suma. Teigiamųjų ir neigiamųjų skaičių daugyba ir dalyba. Atvirkštiniai skaičiai. Kelių skaičių daugyba. Kėlimas laipsniu. Skaitinis reiškinys ir jo reikšmė. Algebriniai reiškiniai. Lygtys. Raidinis reiškinys. Reiškinio reikšmės. Reiškinių pertvarkymas. Lygties su vienu nežinomuoju sprendimas. Laipsnis. Šaknis. Skaičiaus kvadratas. Kvadratinė šaknis. Iracionalieji skaičiai. Skaičiaus kubas. Kubinė šaknis. Laipsnis su natūraliuoju rodikliu. Dešimties laipsniai. Standartinė skaičiaus išraiška. Kampai. Kampų rūšys. Kampų žymėjimas. Kampo pusiaukampinė. Gretutiniai ir kryžminiai kampai. Centrinis kampas. Apskritimo lankas. Trikampiai. Trikampio aukštinės. Trikampio pusiaukraštinės. Trikampio pusiaukampinės. Lygios plokštumos figūros. Trikampių lygumo požymis pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Trikampių lygumo požymis pagal kraštinę ir du kampus prie jos. Trikampių lygumo požymis pagal tris kraštines. Dviejų tiesių lygiagretumas. Kampai, gauti dvi tieses perkirtus trečiąja. Tiesių lygiagretumo požymiai. Keturkampiai. Daugiakampiai. Lygiagretainis ir jo savybės. Stačiakampis, rombas, kvadratas. Trapecija. Trikampių ir keturkampių plotai. Kvadrato, stačiakampio ir stačiojo trikampio plotai. Trikampio plotas. Lygiagretainio plotas. Trapecijos plotas. Daugiakampio plotas. Teiginiai. Teisingi ir klaidingi teiginiai. Aksioma, apibrėžimas, teorema. Procentai. Šeimos ekonomika. Procentai ir jų skaičiavimas. Procentų uždavinių sprendimas sudarant proporciją. Promilė. Darbo užmokesčio skaičiavimas.
  Matematika, pristatymas(57 skaidrės)
  2007-06-24
 • Matematikos taisyklės 8 klasei

  PowerPoint pristatymas. Laipsnis. Laipsnis su natūraliuoju rodikliu. Laipsnių su vienodais daugyba ir dalyba. Sandaugos, trupmenos ir laipsnio kėlimas natūraliuoju laipsniu. Laipsnis su sveikuoju neigiamuoju rodikliu. Laipsnių su sveikuoju rodikliu veiksmai. Standartinė skaičiaus išraiška. Kvadratinė šaknis. Kas yra kvadratinė šaknis? Kvadratinė šaknis iš sandaugos ir trupmenos. Kvadratinė šaknis iš a2. Reiškinių su kvadratinėmis šaknimis pertvarkymas. Reiškinių pertvarkymas. Tapatūs reiškinių pertvarkymai. Tapatybė. Vienanariai ir daugianariai. Jų daugyba. Dviejų narių sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formulės. Dviejų narių skirtumo ir jų sumos sandaugos formulė. Pitagoro teorema. Pitagoro teorema. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Atstumas nuo taško iki tiesės. Trikampio nelygybė. Erdviniai kūnai. Piramidė. Sukiniai. Ritinys. Statistika. Statistinių duomenų pateikimo būdai. Imtis. Imties vidurkis, mediana. Didžiausias ir mažiausias imties duomenys. Imties plotis. Duomenų grupavimas. Tiesinės nelygybės. Tiesinė lygtis. Skaičių ir reiškinių palyginimas. Skaitinių nelygybių savybės. Skaičių intervalai. Nelygybių sprendimas. Nelygybių sistemos. Simetrija. Simetrija tiesės atžvilgiu. Simetrija taško atžvilgiu. Simetriškos figūros. Atkarpos vidurio statmens ir kampo pusiaukampinės savybės.
  Matematika, pristatymas(40 skaidrių)
  2007-06-24
 • Matematikos teoremos ir jų įrodymai

  Vijeto teorema. Trikampio kampų suma. Sinusų teoremos įrodymas. Kosinusų teorema. Trikampio plotai. Pitagoro teorema. Pitagoro teoremai atvirkštinė teorema. Stačiakampio savybės. Stačiakampio įstrižainės lygios. Rombo savybės. Kvadrato savybės. Lygiagretainio savybės. Trapecijos savybės. Lygiagretainio ir trapecijos plotų formulės Lygiagretainis. Trapecija. Argumentų trigonometrinės sumos ir skirtumo formulės. Trigonometrinių funkcijų sumos ir skirtumo keitimo sandauga formulės.
  Matematika, konspektas(11 puslapių)
  2005-10-18
 • Matematikos tiriamasis darbas

  Kiek muzikos kūrinių, kurie atlikti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, yra mano kompiuterio kietajame diske. Dainos pagal kalbą, procentas. Anglų kalba dainuojančių atlikėjų pasiskirstymas abėcėlės tvarka. Lietuvių kalba dainuojančių atlikėjų pasiskirstymas abėcėlės tvarka. Rusų kalba dainuojančių atlikėjų pasiskirstymas abėcėlės tvarka. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-09-28
 • Matematinė analizė

  Teiloro formulė. Lokalūs ekstremumai. Iškilosios funkcijos. Funkcijos be antros rūšies trūkių. Neapibrėžtinis integralas. Funkcijų sekų tolygus konvergavimas. Apibrėžtinis integralas. Elementariosios laiptinių funkcijų integralo savybės. Integralo egzistavimas ir apibrėžtumo korektiškumas. Niutono-Leibnico formulė. Kintamojo keitimo formulė. Integravimo dalimis formulė. Rymano integralas. Baigtinės variacijos funkcija. Styltjeso integralas. Netiesioginis integralas. Netiesioginių integralų palyginimo teorema. Konvergavimas. Integralinis eilučių konvergavimo požymis. Nulinio mato aibė. Skaičių eilutės suma. Absoliučiai ir reliatyviai konverguojanti skaičių eilutė. Koši požymis. Dalambero požymis. Leibnico požymis. Eilučių narių perstatymas.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-15
Puslapyje rodyti po