Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Senovės Egipto matematika

  Senovės egiptiečiai. Skaičiai Senovės Egipte. Trupmenos. Sudėtis. Atimtis. Daugyba. Ilgio matavimas. Kalendorius. Mokesčiai. Piramidės. Cheopso piramidė.
  Matematika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-23
 • Simetrija

  PowerPoint pristatymas. Simetrija tiesės atžvilgiu. Simetrijos ašis. Simetrija taško atžvilgiu. Geometrinių figūrų simetrijos ašys. Simetriškų figūrų centro atžvilgiu pavyzdžiai.
  Matematika, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-11-28
 • Simetrija (2)

  Simetrija. Centrinė simetrija. Ašinė simetrija. Simetrija plokštumos atžvilgiu. Poslinkio simetrija. Įstrižoji simetrija. Simetrijos centras. Inversijos centras. Figūrų transformacijų pavyzdžiai.
  Matematika, rašinys(3 puslapiai)
  2006-01-20
 • Sistemos išorinio ir vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas ir to funkcionavimo sisteminė analizė

  Įvadas. Sistemos išorinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Medžiagų sandėlio funkcionavimo išorinis matematinis aprašymas. Sistemos vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Diferenciavimo grandelės vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Išėjimo trajektorijų priklausomybė nuo įėjimo trajektorijų, esant fiksuotai pradinei būsenai. Laplaso ir Hevisaido transformacijos. Perdavimo funkcija. Diferencijavimo grandelės perdavimo funkcija WDG(p). Integravimo grandelės perdavimo funkcija WIG(p). Perdavimo funkcijų savybės.
  Matematika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-17
 • Skaičiai. Skaičių dalumas

  PowerPoint pristatymas. Natūralieji skaičiai. Natūraliųjų skaičių rūšys. Lyginiai skaičiai. Nelyginiai skaičiai. Pirminiai skaičiai. Sudėtiniai skaičiai. Didžiausias bendrasis kartotinis. Mažiausias bendrasis kartotinis . Skaičių skyriai. Sveikieji skaičiai. Racionalieji skaičiai. Iracionalieji skaičiai. Realieji skaičiai. Uždaviniai : Skaičius 24 ir 18 išskaidykite pirminiais dauginamaisiais ir raskite šių skaičių didžiausią bendrąjį daliklį (DBD) ir mažiausią bendrąjį kartotinį (MBK). Sprendimas. Parašykite paprastąja trupmena, kuri figūros dalis nuspalvinta. Iš skaičių -3,7; -4; 5; 1,8; √2; π; 8; 150; 0; -1; 2 išrinkite: natūraliuosius skaičius, sveikuosius skaičius, sveikuosius neigiamuosius skaičius, racionaliuosius skaičius, iracionaliuosius skaičius. Tyrimo uždavinys. Testas: 10 klausimų su atsakymais.
  Matematika, pristatymas(32 skaidrės)
  2009-06-05
 • Skaičius "pi"

  Matematika. Skaičių gausybė matematikoje. Skaičius "pi". Geometrija. Keletas "pi" panaudojimų skaičių teorijoje. Skaičiaus "pi" istorija, prigimtis. Cheopso piramidė – vienas iš pasaulio stebuklų.
  Matematika, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-09
 • Skaitiniai metodai (3)

  Apytiksliai skaičiai ir paklaidos. Interpoliavimas. Niutono interpoliacinis daugianaris. Splainas. Pusiaukirtos metodas. Relaksacijos metodas. Niutono metodas. Netiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai. Gauso metodas. Triįstrižainės sistemos. Skaidos metodai (LU ir Choleckio). Jakobio ir Zeidelio metodas. Stacionarieji iteraciniai metodai. Variaciniai metodai. Stačiakampių, trapecijų, Simpsono formulės. Stačiakampių formulės. Trapecijų formulė. Simpsono formulė. Neapibrėžtinių koeficientų metodas. Gauso skaitinio integravimo formulės. Bendroji uždavinio sprendimo schema. Parabolių metodas. Atvirkštinių iteracijų metodas. Laipsnių metodas. Aukso pjūvio metodas. Niutono metodas. Kelių kintamųjų funkcijų minimumo uždavinys. Simpleksų metodas.
  Matematika, špera(10 puslapių)
  2006-10-15
 • Skaitmeninė logika

  Dvejetainių skaičių daugyba. Dvejetainių skaičių dalyba. Dalyba su liekanos atstatymu. Pavyzdys 1. Pavyzdys 2.
  Matematika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-15
 • Spiralinis augimas ir fibonačio skaičiai

  PowerPoint pristatymas. Fibonačio seka. Aukso pjūvis. Gnomonai. Populiacijų kitimas. Tiesinis kitimas. Aritmetinės progresijos pirmųjų N narių suma. Eksponentinis kitimas. Eksponentinis augimas. Logistinis kitimas. 1 pavyzdys. 2 pavyzdys. 3 pavyzdys. 4 pavyzdys. 5 pavyzdys. Grafiškai pavaizdavę šiuos kitimus turėsime.
  Matematika, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-10-10
 • Statistinis tyrimas Molėtų gimnazijoje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tikslas: sužinoti apie Molėtų gimnazijos moksleivių interesus. Uždaviniai. Darbo priemonės ir metodika. Darbo priemonės. Metodika. Darbo rezultatai, jų aptarimas. Darbo išvados. Anketos pavyzdys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (25).
  Matematika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-12-06
 • Statistinis tyrimas Molėtų gimnazijoje (2)

  Darbo tikslas yra išsiaiškinti ar Molėtų gimnazijos ketvirtokų laikas, skiriamas namų darbams, priklauso nuo laiko, skiriamo darbui/žaidimams ar kitai veiklai prie kompiuterio. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Matematika, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-12-19
 • Statistinis tyrimas: Akių spalva

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Spalva. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Daugiakampis. Skritulinė diagrama. Imties charakteristika. Išvados.
  Matematika, pristatymas(9 skaidrės)
  2010-01-14
 • Statistinių duomenų analizė: kelintame aukšte gyvena draugai

  Iš viso buvo apklausti 24 moksleiviai. Pasitaikė, kad nei vienas negyveno aukščiau, nei 8 aukšte. Duomenys. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Grafikinių duomenų vaizdavimas: histograma, skritulinė diagrama, daugiakampis, laužtinė diagrama, taškinė diagrama, kūginė diagrama. Mediana. Imties vidurkis. Išvados.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-21
 • Stebėjimo teiginių galimas klaidingumas

  Įvadas. Žinių trūkumas. Klaidingos pirminės prielaidos. Stebėtojo neobjektyvumas. Išvados.
  Matematika, referatas(6 puslapiai)
  2008-08-18
 • Stereometrija

  Stereometrija. Aksiomos. Išvados iš aksiomų. Informacinė medžiaga. Lygiagrečios tiesės erdvėje. Plokštumų lygiagretumas. Tiesių statmenumas.Tiesės ir plokštumos statmenumas. Plokštumų statmenumas. Kampai tarp tiesių ir plokštumų. Prizmė. Gretasienis. Piramidė. Ritinys. Kūgis. Rutulys. Ritinio, kūgio, rutulio ir jo dalių tūris. Ritinio, kūgio, rutulio ir jo dalių paviršius.
  Matematika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Stereometrijos mokslo istorija ir apibūdinimas

  Įvadas. Matematikos ir jos disciplinų kilmė. Graikų nuopelnai matematikoje. Archimedas. Senovės Egipto geometrija. Stereometrija. Tiesės ir plokštumos erdvėje. Briaunainiai. Prizmės. Gretasieniai. Piramidės. Taisyklingieji briaunainiai. Sukiniai. Ritinys. Kūgis. Rutulys. Šiuolaikinė stereometrija. Išvados.
  Matematika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Stereometriniai kūnai

  PowerPoint pristatymas. Tetraedras. Taisyklingasis tetraedras. Figūros išklotinė. Figūros taikymas gyvenime. Įdomu. Tetraedo formulės. Tetraedro savybės. Uždaviniai.
  Matematika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-30
 • Stereometriniai kūnai (2)

  PowerPoint pristatymas. Rutulys. Rutulio nuopjova. Rutulio išpjova. Rutulio sluoksnis. Rutulio sluoksnio pagrindai. Rutulio pjūviai. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai rutuliai. Rutulys, įbrėžtas į kūgį. Apie piramidę apibrėžtas rutulys. Rutulio išklotinė. Pagrindinės rutulio formulės. Rutulio taikymas gyvenime. Jauko rutulys. Šviestuvai. Biliardo rutulys.
  Matematika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-09-11
 • Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme

  Įvadas. Uždavinio formuluotė: Darbo tikslas - realizuoti ir atlikti bandymus su nekorektišku šilumos laidumo uždaviniu su atvirkštine laiko tėkme. Nubraižyti grafikus. Šilumos laidumo uždavinys. Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme. Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme realizavimas Maple pagalba.
  Matematika, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2008-02-13
 • Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme (2)

  Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme. Programa, rezultatai ir grafikai.
  Matematika, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2008-05-20
Puslapyje rodyti po